Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Äkta eller falsk?

ConsequencesHäromdagen läste jag om en äkta barbet! Vad är en äkta barbet? Finns det falska?


På senare tid har jag också hört de fullkomligt sanslösa uttrycken ”finbarbet” och ”fulbarbet”. Då de allra flesta av dagens barbet är en mix av två olika varianter – vieux barbet och barbet moderne – undrar jag vilken av varianterna som avses? Eller står epiteten missvisande för de två olika varianterna? Vilken är vilken? Hur ser jag skillnad på äkta och falsk eller fin och ful?
Ovanstående benämningar är utmärkta exempel för att visa hur kunskapen kring rasen haltar och ibland totalt brister samtidigt som det tydliggör behovet men också det stora värdet av förankring i verifierbar fakta.

Dags för upprättelse?
När den organiserade hundvärlden inte ens kan specificera vilken av de båda typerna eller om det är mixen med sin tilltagande variation som förespråkas, leder ogenomtänkta uttryck i ett växande motsatsförhållande till kaotisk förvirring. Det florerar så mycket av dumhet i barbetvärlden och jag frågar mig ständigt hur denna villfarelse kan fortgå utan att ens en enda inom den organiserade hundvärlden agerar för att motverka missförstånd och osanning. Inte minst för att stävja ett ogynnsamt arbetsklimat och den opportunism som sprider sig allt bredare bland leden. Nog vore det uppriktigast att beskriva och förklara den faktiska bakgrunden till dagens variationsrika barbet. Att formulera ett mål som klargör och förmedlar en bild av det man arbetar för att uppnå. För avel och rasens fortlevnad är all tillgänglig fakta en absolut förutsättning för rasens överlevnad. Och då syftar jag på den ursprungliga varianten, vieux barbet. Eftersom den senare varianten, barbet moderne, inte ur någon aspekt är utrotningshotad. Båda varianter bör således specifikt definieras och äger samma existensberättigande då båda godkänts under en och samma rasstandard av den organiserade hundvärlden.

Verklighetsförankring
Det är nog så illavarslande när jag ser uppfödare argumentera för dessa obildade resonemang. Hur tänker ansvariga kring det egna arbetet för att stödja en ras om de inte ens känner till den komplexa bakgrunden till de hundar med vilka de bedriver avel? Än mindre kan de uttrycka sitt eget avelsmål. Frågar jag har jag vid något tillfälle fått som svar att de tycker rasen bör växa som population. - Såklart, uppfödare vill förstås sälja valpar. Andra hävdar att avelsmålet främst är att avla friska valpar - Såklart, det vill förstås alla - oavsett syfte och kunskapsnivå. Samtidigt vet de allra flesta idag att utlova och garantera friska valpar är orealistiskt. Tack och lov, på gott och ont, och goda intentioner till trots - livet tar också sina egna och helt oförutsägbara vägar till ett för alla, förr eller senare, ofrånkomligt slut.

Någon gång har jag hoppfullt också fått svar som vittnar om att det finns uppfödare som väl kan beskriva sina egna hundar och dess bakgrund. Som kan argumentera i fakta för sitt eget avelsmål. Engagerade uppfödare som med god insikt och uppriktighet ser till möjligheter för att gynna rasen och dess framtid. Sök kunskap och lär Dig att källkritiskt värdera och korskontrollera den information som ges! Vill vi värna om en ras handlar det om att i medvetenhet kunna hantera såväl för- som nackdelar men allra främst om att göra fakta lättförståelig och tillgänglig för alla. Fakta gynnar rasen samtidigt som den missgynnar både dumhet och mytbildning.

I ett okontrollerat och pågående mediaflöde är alternativa sanningar i alla avseenden och sammanhang ett ständigt och lurande hot. Var alltid uppmärksam, kritisk och efterfråga verifierbara källor! Desto mer Du lär och vet, ju mindre är risken att Du blir lurad.
Comments

Om att sila mygg och svälja elefanter

KoiNeo18_B&W_520
Höjd- och viktangivelse på de två hanhundarna av samma ras här ovan är inte exakt verifierade och uppmätta, då det är jag som med tumstock och linjal försökt mäta i centimeter på mankhöjden och vikten är angiven på vågen hos den lokala veterinärmottagningen.


Om det blir viktigare att räkna millimeter och gram än att se till den uppriktiga historiken bakom våra olika hundraser, dess funktion och syfte då är åtminstone mitt mått rågat. Kanske underlaget var bristfälligt vid inmätningen och vågen kanske inte korrekt viktkalibrerad vid invägningen? Ett kilo hit eller två centimeter dit är på intet sätt av någon större betydelse. Om en hund är liten, medelstor eller stor har däremot oftast en avgörande betydelse vid valet av hund liksom att storleksangivelser är viktiga i en rasbeskrivning. Lika viktigt är det att förmedla verifierad fakta för medvetenhet kring våra rashundars dokumenterade bakgrund.

Något är allvarligt fel när stor variation så uppenbart finns hos barbet men ingen officiellt bemödar sig med att uppriktigt beskriva än mindre förklara varför variation existerar. Många är de som konstaterar skillnader, andra erfar dem men få är de som ställer frågor än färre de som konstruktivt diskuterar ämnet. Är det så att ingen vågar fråga eller kanske för att ingen önskar att ta del av anledningen till variationen? Det är hög tid att förklara och förmedla faktiska förhållanden i rasens historik. Inte för att strö salt i någons sockersöta sinnesbild eller säljande marknadsföring utan för att stödja och värna en hundras genom att förmedla uppriktig och viktig rasinformation. Kunskap som inte bara är en förutsättning i avelsarbetet utan dessutom bjuder människor kring rasen en bättre förståelse i dagens variationsrika verklighet.

Storleken har betydelse! Jag vet mer än väl av egen erfarenhet att det är stor skillnad i att hålla en hund som väger 28 kg eller en som väger 40 kilo i kopplet under hundpromenaden. Storlek och vikt är också bra att känna till då sele, halsband och koppel ska införskaffas så att de är tillverkade för att hålla avsedd styrkekraft. En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Idag firas hundrasens dag i det stora landet i väst. En nationellt erkänd rashundsdag som inrättats för att bidra till att lyfta men också öka medvetenheten om vår rashundars dokumenterade historia, dess mångfald och förutsägbarhet. Ett utmärkt tema som uppmuntrar till att söka kunskap för att lära och värna om våra många och olika rashundar. Men vad händer om informationen som förmedlas också präglas av mångfald och stora skillnader? Vem kan ge en rättvis bild av en komplex historia?
Comments

Skön Valborg!

Tiptaptoe18_520

Nyutsprungen grönskande och skön står nu maj för vår dörr och vi hälsar våra läsare en härlig Valborgsmässoafton och välkomnar sköna maj!
Comments

Vårfröjd

Neoanlagsklass18_520

Men också vår fröjd, Neo’s och min. Vi började i mars i bister kyla, snö och snålblåst och slutade i idel solsken. I går gjorde Neo Mahler sitt anlagsprov i viltspår. Tillsammans med fyra springer spaniels, en tax, en vorsteh, en wachtel samt ytterligare en fransos, griffon fauve de Bretagne. Samtliga ekipage blev godkända. Dagens startnummer lottades ut. Jag drog och vi hamnade som nummer 3 i gruppen under Jonas ledning och Ingmars bedömning. Strax innan vår start passerade en hare med fart i motsatt riktning där det dessutom gick ut en löptik för sitt viltspår. Så, ja, vi hade en lite okoncentrerad och tveksam start. Jag blev lite orolig och stående med en hund i tilltrasslad lina... men det bekymrade inte Neo för trasslet rätades ut och därefter gick det som på räls ända fram till ett utmärkt markerat slutmål med rådjursklöv.

Glada_520

Ekipagen tågade tillbaks till uppsamlingsplatsen undan för undan. Alla under en munter gång och glada leenden. Under tiden domarna Åke och Ingmar fyllde i dagens och hundarnas protokoll så tände Jonas grillen. Det bjöds på korv, saft och bullar. Lite som en familjefest där alla åldrar fanns representerade bland människor och hundar då flera bjudit hela familjen att tillbringa söndagen i vårsolens sken i det strandnära Friseboda. I vanlig ordning efter våra spårrundor blev det åter samling för gemensam genomgång. I dag lite extra högtidligt då betyg delas ut tillsammans i den konstruktiva kritiken med protokoll som gavs till varje enskilt ekipage. TACK till vårt härliga träningsgäng och inte minst till våra två eminenta träningsledare Jonas och Håkan hos Paulsson & Co men också till domarna Ingmar och Åke. Nu är vi helt klart både stolta och taggade för att ta itu med nästa utmaning som blir viltspår i öppen klass.

IngmarT&Co_520
Toastmaster_520
Springerhopp_520Jonas&Neo18_520
P&Co18_520
Anlagsprov18gr_W
Comments

Neo Mahler fyller år!

NMB 1-100
NeoMfeb2018_grey_72

Den lille rackaren blir idag 1år! Det är märkligt hur snabbt tiden rinner iväg och det känns inte alls så länge sedan vi hämtade hem vårt yrväder. Det är inget aprilskämt då både kalender och hund visar på ett synligt och tämligen verkligt förhållande. Vi är alla bara tacksamt glada och önskar Neo Mahler och hans syskon en rackarns härlig och skön födelsedag! Men aprilväder har vi, idag blir det än mer snö till stor glädje för födelsedagsfiraren.

Comments

Om informationen brister?

När det gäller en ovanlig hundras som få känner till är det också lätt hänt att viktig rasinformation hamnar på avvägar just därför att det är få som verkligen känner rasen, dess ursprung och utveckling. Vem har erfarenhet och faktakunskap nog för att kritiskt granska innehållet i den information som förmedlas? KoiPeace publicerar artikeln ”Lost in Opinions” som engelskspråkig eftersom det är ett förståeligt språk för flera samtidigt som det är ett angeläget ämne för många länder där rasen finns representerad. Allt är inte bara gulligt och sött när det gäller våra hundar och vårt samspel i vardagen...
Sök kunskap för bättre förståelse och större medvetenhet! Här ges en god start till att finna det som sällan sägs; http://barbet-frenchwaterdog.comBBjokercards_520
Comments

Hip Hip Hurra!

Koimars19D2018B_520

Grattis hälsar vi till Barbet Koi och hans syskon! I dag och i morgon fyller alla de sex 6 år. Dagens jubilar var i går kväll en runda till havet och drog några repor längs sanddynorna. Is och snö låg kvar i vattenbrynet så han fick lov att springa långt för att komma ut till öppet vatten. Inget som bekymrade Koi dock. Han njöt till fullo i det mycket inbjudande kvällsljuset allt medan solen snabbt dalade i motsatt horisont. Idag ska sexåringen firas!

Koifartmars18_520
Koiscenemars18_520
Comments

Herrarna Bus - den unge och den gamle

MacNeovägfeb2018_520

Fri promenad i snöklädd skog är ju inte det sämsta och äldste Mac och yngste Neo Mahler njuter båda genom visad uppskattning i ystra språng i dagens februarikyla. Jag är också glad över minusgrader då vi slipper växande snöklampar under håriga tassar.

LBMfeb2018_520
NeoMsnö6feb2018W_520
Comments

På väg

BK_2018_520
Comments

Summerat beslut

Nu närmar det sig slutet på ännu ett händelserikt år och samtidigt skönjer jag början på ett alldeles nytt.

2017 har bjudit på både glädje och sorg. Just så som naturen ter sig i vår vandring genom livets flera och olika faser. Här har det doserats omväxlande både framgång och misslyckande, möten och avsked. Allt har gett styrka av olika dignitet som också formar min egen personliga utveckling och bana.

Summerar jag året som gått när det gäller den diffusa och oorganiserade barbet-världen är resultatet oförändrat rörig och obenägen till förändring. Denna summering till trots eller kanske tack vare har lett till för mig ytterligare lärdom och erfarenhet. Jag har ansträngt mig för att förstå men det jag ser och hör ter sig för mig allt mer oförståeligt och hisnande trassligt. Inte heller ser jag minsta intresse för att stävja oreda genom att räta ut frågetecken. Fakta saknas och ursprung förnekas.

Det jag ser desto tydligare är ett idogt värnande av stela maktstrukturer när fokus istället borde ligga på ett och samma kynologiska plan. I det väldiga hus som hyser denna organiserade hundvärld som säger sig rymma så mycket av erfarenhet känns det främmande att tänka att ingen tycks veta vad den andra sysslar med. Samtidigt visar denna boning med tydlighet att det är viktigare att putsa på en prestigefylld fasad än att ta itu med egna fel och brister. Det vill till en omfattande men nödvändig inre renovering där alla medarbetare hittar till varandra, så att de snabbt och effektivt kan tillvarata fördelarna med en rik och samlad kompetens. Och med kraft lika snabbt agera när något brister eller blir fel.

Ett önskat renoveringsarbete som kommer att kräva många målmedvetna och snillrika huvuden och hjälpande händer, där även uppfödare kan bistå genom att tydliggöra målet i eget arbete. Speciellt till dem som lägger all sin värdefulla tid för klä sig själva och sina egna hundar i skön men innehållslös marknadsföring istället för att fördjupa sig i värdefull kunskap kring hundras och avel. Alla med intresse har något att tillföra. Så stöt inte bort dem – värna dem! Vi kan faktiskt välja att se möjligheterna i fakta med en generös och tolerant attitydförändring, även inom en organiserad hundvärld. Det är hög tid att sluta blunda för att med öppna ögon se till verkligheten.

Kära vänner med detta sagt så vill jag säga mitt djupaste TACK för tiden som farit. 2018 lämnar jag delar av denna så kallade organiserade hundvärld och tar nu ett efterlängtat kliv framåt. Detta innebär att jag framledes kommer att skriva mindre i Barbet Koi. Ett inlägg då och då blir det säkert även fortsättningsvis kring hundarna mina men också om den ”organiserade” barbetvärld som jag numera och åter igen på avstånd betraktar men utan längtan. Sidan Barbet Koi ser jag som ett innehållsrikt och beskrivande nutidsdokument. För den som vill titta på bilder eller läsa om min passion för hundrasen barbet. Här kan Du också läsa om en mångårig resa som skolat mig väl genom mina många misslyckade försök att förstå men också i att förändra en mycket dunkel, märkvärdig, märklig och faktaresistent barbet-värld. Vägen har varit enslig och lång, ibland rent av chockerande under en tålamodsprövande resa som från och med nu och för mig tar en helt annan färdriktning. Viljan och lusten till att lära forsätter i andra former och uttryck.

Jag vill avslutningsvis poängtera vikten av möjligheten att tänka om och därmed finna nya insikter och alternativ i en faktaberikad miljö för en tydlig, bred och hållbar utveckling.
Livet med barbet är vad vi gör av det, just här och nu!

Jag önskar Er härmed ett tacksamt och högtidligt slut på 2017 och sist men inte minst ett bubblande men måttfullt och gott nytt lärdomsrikt 2018.


Olssonbjulen17_520
Comments

Julefrid

GrabbBus17_GJW

Jag får ha god framförhållning när årets julkort ska planeras och tas. Just därför att snön oftast anländer till Skåne långt efter juletid. Snöfri jul blir det för oss så också i år. Ovanstående kort på barbet Koi och Little Big Mac är taget i februari i år och därför saknas Neo Mahler som just då var på tillväxt men ännu inte född till världen. Trots att vi inte alltid syns i bild så finns vi likväl och vi ingår lika hjärtligt som ovanstående två herrar i årets hälsning om julefrid.
God Jul till Er Alla från oss!
Comments

Barbet Collection

LeCollection17

Gör som Du vill men tillhandahåll fakta så att jag som vill lära och veta också ges möjlighet att förstå innan jag väljer. Föredrar Du Vieux Barbet eller Barbet Modern? Eller så kanske struntar Du helt i ursprung och målbild? Helt OK för mig vilket av alternativen Du än föredrar så länge Du uppriktigt svarar och förklarar. Lika enkelt som när Du talar om vad Du gillar; te eller kaffe? Eller kanske blandar Du båda brygderna i koppen med en sockerbit eller två? Själv köper jag kokmalet kaffe som dricks med mjölk och utan socker.
Comments

Omdömeslösa rasklubbar


Nyligen läste jag om den braskande nyheten från den amerikanska barbetklubben som sprider budskapet vidare i ett världsomspännade barbetforum på facebook! Värdefullt vetande? Inte mycket!

I inlägget står att läsa att 27% barbet är anlagsbärare av ögonsjukdomen Prcd-PRA. Denna siffra är uträknad på 33 testade barbeter. Inget om storleken på den totala populationen eller om testets utformning och ursprung, urvalet, huruvida testet är validerat för barbet? Hur många är affekterade och är det ett problem för rasen i stort? Testar uppfödare och hanhundsägare sina gamla hundar som använts i avel för att följa upp sin egen utvärdering?

Det ges ett ypperligt tillfälle för att utbilda men istället blåser rasklubben upp en skrämselsiffra som helt saknar förankring i ett vidare sammanhang. Vilseledande information som skapar oro och rädsla är definitivt fel väg att gå om vi vill upplysa och vägleda för att hjälpa. Hur kan vi spåra en källa när vi vägrar att erkänna bakgrunden till våra hundar? Kan vi vara hjälpta av att studera hälsohistorik hos de andra raser som faktiskt finns i barbet? Som vanligt tillhandahålls få fakta som drunknar i en uppsjö av obesvarade frågor.

Vi stirrar oss blinda på en isolerad detalj samtidigt som vi vägrar att se till våra hundars ursprung för skapa oss perspektiv och en samlad bild av verkligheten. Självklart behöver vi verifierade uppgifter men vi får inte glömma det stora värdet av utbildning i hur vi tolkar och använder dessa datauppgifter.

Rasklubbar är informatörer och vägledare och borde tänka förståndigt innan dess de sprider sin information. Svenska rasklubben har agerat oansvarigt, den amerikanska visar ovan på samma våda. Den schweiziska rasklubben beslutar om sina egna riktlinjer som gynnar några och missgynnar andra. Ett faktum som nu lett till att hundägare i Schweiz drar utomlands för att para sina tikar och för att därmed få sina valpar registrerade i andra länder. Den franska rasklubben har helt krackelerat och där SCC (den franska kennelklubben) verkar (?) vara den som tagit över ansvaret för barbet. I Storbritannien med dess anrika och från FCI fristående Kennel Club (KC) är barbeten ännu inte en godkänd ras istället registrerar uppfödarna sina hundar i Frankrike. Vilseledande för statistiken som dessutom förmedlar ytterligare en felaktig bild av verkligheten. Den tyska rasklubben för barbet beskrev uppriktigt i sitt senaste nyhetsblad att den franska rasklubben nått vägs ände. Den stora frågan är om vi inte gemensamt leder rasen på samma spår när vi omdömeslöst bortser från såväl kunskap som utbildning?
Comments

Insikt skapar förståelse

NEO_avbs17

Om vi marknadsför en och säljer något helt annat och gör det fullt medvetet är detta bedrägeri. Om det är omedvetet gör det inte saken bättre för det innebär att vi bedriver en verksamhet utan kunskap. Båda alternativen är lika usla men det sammantaget värsta är, att då okunskapen uppmärksammas så väljer vi att inte ta itu med fakta för att åtgärda det som brister.

Vi behöver upplysa om fakta och formulera ett tydligt mål så att vi skapar förståelse för rasen och dess variation men också för att peka på vikten av att inte vara för snabb i att sortera bort just det som är en förutsättning för rasens fortlevnad. Ett trassligt läge som pågått över längre tid kan inte åtgärdas snabbt och problemfritt. Det kommer att kräva samarbete och mycket av tålamod och tolerans i ett långsiktigt arbete framåt.

Jag är inte den förste att höja rösten, flera före mig har enträget och sen lång tid tillbaka belyst denna kunskapsbrist. Röster som önskar få till stånd en förändring i både tydlig information och god vägledning för alla intresserade. Svaret som ges tillbaks har dock alltid samma budskap; – Håll tyst, för det Du gör, skadar rasen och vårt arbete!

Nej, kära vänner, det som skadar rasen mest är att i okunskap agera och tyst tiga! Vi behöver istället prata mer och högt om vår kunskapsbrist och vårt utbildningsbehov!

Just därför är det hoppingivande att se en och annan som faktiskt har kunskap och som upplyser och dessutom gärna delar den. Som lärt sig vikten av att kunna beskriva en ras och presentera ett tydligt avelsmål. Hoppas gör jag också att kunskapshungern tilltar så att fler i öppenhet kan beskriva både ras och sitt eget avelsmål. Lättförståeligt i väl förankrad fakta. Oavsett vem eller vad Du förespråkar är det lika viktigt att agera med sann uppriktighet!

Du kommer aldrig att kunna värdera information som ges om du inte har och inte heller förstår bakomliggande fakta. Just därför är kunskap och utbildning en förutsättning för att skapa förståelse och utveckla ett kritiskt tänkande.
LÄR MER OM BARBET!
VBS3_520
Comments

Upplyst och med kompetens trovärdig?

FrageTI SKKs medlemstidning står att läsa ”SKK i fokus. Vi riktar ljuset på alla de stora och små frågor som diskuteras, granskas eller beslutas om inom Svenska Kennelklubbens stora organisation.”

I år är det fem år sedan jag upplyste Svenska Barbetklubben och SKK om de felaktigheter båda ansvarade för i samband med tremorfrågan. Dessa felaktigheter som borde hanterats och åtgärdats redan då det kom till deras kännedom är fortfarande i omlopp. Än idag står felaktigheter att läsa i SKKs protokoll och i rasklubbens skrifter. I väntan på förändring har jag funnit helt andra, en än större härva av felaktigheter, och som jag numera förstått också har varit kända av samma rasklubb under den dubbla tiden. Även dessa utan vidare åtgärd. Uppenbart är att båda med samma tydlighet visar att det är bättre att släcka ljuset, tiga och kramas inom den egna organisationen än att sätta spotlight på och åtgärda dess egna fel och brister.

SKÄMS säger jag till både rasklubb och SKK!

Om den organiserade hundvärlden bortser från fakta eller ännu värre ändrar fakta för att gynna egna ändamål och syften då mörklägger Ni samtidigt vägen framåt för både hundar och människor. Är detta att belysa vägen för en ljusare framtid?


Vad gäller kompetens och trovärdighet, läs med fördel artikeln ”Vem kan man lita på?”
Comments