Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Provsvar

Provsvar från Allergenius Barbet Koi

Kois provsvar från Allergenius. Provsvar som visar mängden av de olika allergen Koi har i päls och saliv. Barbet – som ibland uppges vara mer lämpad för allergiker än andra hundar då de har en päls som inte fäller. Ett påstående som inte överensstämmer med verkligheten. Allt handlar om vad man reagerar mot som människa. Kois resultat hamnade inte på den lägre delen av skalan och visar därmed att pälsen på Koi just den dagen provet togs inte var till allergikänsligas fördel.

De idag sex kända allergen som påträffats hos hund kommer från tre olika proteinfamiljer.
Can f1 Lipokalin – finns i både päls och saliv.
Can f2 Lipokalin – små mängder i päls och mäts därför inte här och i saliv.
Can f3 Albumin – i päls och saliv.
Can f4 Lipokalin – i päls och saliv. Resultat kommer senare.
Can f5 Kallikrein – i urin och finns enbart hos intakta hanhundar. Kastrerade hanhundar har inte detta allergen.
Can f6 Lipokalin – i päls och saliv. Resultat kommer senare.

Staplarna ovan kommer att ändras vartefter fler testresultat adderas i undersökningen och Koi kan komma att hamna såväl lägre som högre på stapeln beroende på antalet hundar och dess testresultat. I dagsläget säger inte staplarna så mycket då antalet testade hundar inte angivits och inte heller några medelvärden. Men av testade hundar hitintills så hamnar Barbet Koi i de högre sfärerna när det gäller mängden allergen i pälsen. Ett konstaterande som kan vara väl så viktigt att känna till för att inte vilseleda att Barbet skulle vara mer allergivänlig än någon annan ras. Tidigare undersökningar har visat att värdena på allergen varierar mer mellan olika individer än mellan olika raser.

Testet som Medi-Tec utvecklat i samarbete med Karolinska institutet är unikt och finns enbart att göra i Sverige. Vd Bo Karlstedt meddelar att det finns planer på att utvidga marknaden för övriga världen framöver. Ännu är det inte möjligt att ange en tidpunkt för lansering utomlands, då det är fullt upp med att bearbeta provsvaren hos svenska hundar. Testerna är också ett led i ett forskningsarbete som förhoppningsvis kommer att resultera i ett vaccin som botar pälsdjursallergi. Ett stort arbete som också var anledningen till att jag deltog i testet genom att bidra till forskningen med päls- och salivprov från Koi. Samtidigt som vi kan ersätta en myt med fakta.

Vill Du läsa mer eller testa Din hund och bidra till forskningen hittar Du testet för köp här

Nedan en engelskspråkig graf med Kois provsvar.

Provsvar från allergenius på Barbet Kois allergener i päls och saliv

blog comments powered by Disqus