Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

PDF – DOKUMENT FÖR DELNING
Leendert Bosman
Eva Olsson
Questions from a puppybuyer
Frågor om ras och valpköp
Hundvärldens galenskap