Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Hävdat men bortom allt ansvar!

Courage_F72_17_520
Oljemålning på canvas som i dag hänger för allmän visning på museet Louvren, Paris och 1830 signerad av romantikens franska målare, Eugéne Delacroix (1798-1863). Liberty leading the people!


SKKs avgående ordförande för innevarande år påpekar vikten av samling i sin sista ledare i organisationens medlemstidning Hundsport nr 6, 2023.

Ordförande Thomas Uneholt lyfter frågan om den stora fördelen av samarbete kring det som förenar oss i svenska kennelklubben. Hunden.
Samarbete och inte minst kring fakta är ett särdeles viktigt ämne som jag uppskattar men också något jag obönhörligt efterlyst i 11 år! Hur gör jag och alla andra som vill hörsammas för att dela vår erfarenhet till allas vår förmån?
Om ingen varken lyssnar eller vill samarbeta är det förstås stört omöjligt att åstadkomma hållbara förändringar!

Uneholt berättar också om hur hundvärldens internationella centralorganisation, FCI, (Federal Canine International) demokratiskt röstat och beslutat för att alla våra nuvarande godkända och registrerade rasers så kallade ”hemländer” fortsatt ska vara allenarådande i frågor som rör specifika hundrasers historik, nutid och framtid. I tidskriften redovisades att 63 länder har röstat för förslaget och endast 9 länder emot. Hur Sverige ställde sig i denna högst avgörande fråga och i den gemensamma omröstningen framgick inte.

Med mina nu dryga elva års ledsamma erfarenhet av att följa hur makten skoningslöst kör över verifierbara fakta, inte bara förvånas jag utan räds det redovisade valresultatet. HALLÅ!!! Nog borde vi istället kunna presentera allmänheten fakta som en gemensam grund för samarbete och handlingskraftiga beslut? Inte är det väl så illa att vi tillåter enskilda länder och dess uppfattning stå oemotsagda för att enväldigt bestämma riktning för våra rashundar i all uppenbar faktabrist? Med dagens facit har hundvärldens rutiner visat sig vara mer än lovligt bristfälliga och i vissa fall fullständigt felaktiga!

Vem bryr om att med omsorg faktagranska just för att förvalta och värna rashundens historik och nutid? Den svenska rasklubben för barbet som offentligt hävdar sin långa erfarenhet i bred kompetens och som berömmer sin djupdykande specialkunskap har likväl upprepat duckat mina egna behöriga och obesvarade frågor. En anledning till varför jag vände mig till SKK för ett klargörande svar. Då duckade också dem och hänvisar mig åter till rasklubben som i sin tur skyller på såväl SKK som hundrasens hemland. Jag hamnar i
Moment 22, ett förfarande utom resultat, där alla skyller på alla!
Men kära nån, om ingen har eller kan redovisa historik och insamlad data, saknas uppenbarligen ett grundligt underlag för såväl handling som beslut. Okunskap som i sin tur oansvarigt vilseleder istället för att faktabaserat vägleda och utbilda!

Att förvanska viktiga delar av kända fakta enbart för att gynna sina egna syften utan att ens skänka minsta tanke till konsekvenser för såväl rashund som människa är ett synnerligen allvarligt fel. Lika illavarslande är en ogenomtänkt handling som missgynnar en specifik hundras. Ett förhastat och tanklöst beslut gynnar varken ett övergripande FCI, det egna landets kennelklubb eller dess rasklubb.
Finns det överhuvudtaget någon oberoende källgranskning som med god kännedom analyserar och validerar all spridd information kring en specifik rashund? Information som organisation så stolt konstaterar och upprepat ivrigt både marknads- och medieför.

Jag förstår att drabbade vilseledda och illa berörda av hundvärldens konsekvenser också kräver en ändring. Konsekvenserna, som jag ensam tvingats stångas med, trots utlovade löften från SKK om både stöd och trygghet är fortfarande, i numera för mig väl känd medvetenhet, ännu dolda. Vad händer om hundorganisation och dess egna regelverk fullkomligt kör över all verifierbar fakta i syfte att enbart gynna mänsklig girighet? Är det så att kennelklubbar och dess blinda tro på sin egen förträfflighet blivit viktigare än att grundligt studera, lära och utbilda sina medlemmar för att därmed omsorgsfullt värna såväl rashund som människa? Med min erfarenhet är jag mer än medveten om svaret vad gäller hundrasen barbet.

Kära läsare och med min förhoppning om att Ni som aningslöst kallar er vägledare, också beslutar Er för att ta nödvändig tid för reflektion och eftertanke!
Vi behöver en gemensam faktagrund och faktabaserad vägledning så att alla ges samma uppriktiga möjlighet till att bilda sig sin alldeles egna uppfattning inför val och beslut. Det finns en värdefull vinst med att dela kunskap som lär oss att effektivt skilja innehållslösa agnar från det av näring väl fyllda vetet! Så länge den organiserade hundvärlden bortser från fakta utan att ens förmå sig till att skämmas, då skäms åtminstone jag å deras vägnar, över trams och osakliga argument som tar beslut för oss alla. Inte undra på att helt andra myndigheter inom respektive land tenderar att köra över och därmed lagstadgat reglera den organiserade hundvärlden. Nog borde väl hundvärlden själva kunna inse och hantera verklighetens uppvisade glädje likväl som sorgen i förekomsten av smärtsamma och ledsamma händelser.


Ett samlat SKK valde att under kennelfullmäktige, år 2023, tillsätta en ny och kvinnlig ordförande för kommande två-årsperiod, Britt-Marie Dornell. Kanske får vi som tampats med oanade och svårbemästrade konsekvenser äntligen se vilja och handling till faktakunskapens förmån? Vi befinner oss just nu i en pågående process och vem vet? Kanske någon med tidens facit och ärlighet ges det viktiga utrymmet för att med genuin uppriktighet beskriva SKKs kommande två-års-period? En period som i ovisshet, ännu vilar okänd och oskriven.


Post Scriptum
Ovan beskrivna dilemma berör inte enbart SKK utan alla som i gemenskapens samhälle hävdar sig att säkert veta och ansvarsfullt vägleda. Var och en av oss som utgör, om än en pytteliten bit men likväl, en viktig del av vårt samhälle. Alla och envar bör skänka en tanke och aktivt handla för att ständigt studera, revidera och dela fakta för att upprätthålla och ihärdigt förbättra det vi efterfrågar – En lyhörd, trovärdig och handlingskraftig demokrati!

Lever vi i ett sammanhang som inte gör oss delaktiga, utan snarare tillåter oss att förbli förbisedda och utnyttjade, då har vi onekligen hamnat fel och än värre väntar, om vi nu ämnar att fortsätta vandringen på denna vilsna väg utan ett enda tydligt formulerat mål!JCHBulletines_520

När barbetens första rasklubb i ”hemlandet” Frankrike skulle utses var det flera klubbar och vänföreningar som engagerat visade sitt stora intresse. Den som segrande gick ur tävlingen var inte den som kunde åberopa och verifiera ett grundligt faktaunderlag kring den specifika rashunden i fråga. Vald blev den som kunde engagera och bidra till flest betalande medlemmar inom den franska kennelklubben, SCC, (Société Centrale Canine). Till och med en segrande JC Hermans som således allsmäktigt gavs rätten att styra framtiden för en okänd men godkänd, specifik hundras uttryckte sin stora förvåning över att inte en enda inom organisationen varken efterfrågat fakta än mindre studerat lämplighet och konsekvens för såväl hund som människa. JC Hermans var den som i ”hemlandet” Frankrike förkunnade sig själv som ”barbetens fader” och jag undrar fortfarande vem han utsåg till ”barbetens moder”? För visst krävs det två individer till att mästerligt uppvisa dansanta virvlar av en het och eldig tango?

Kära organiserade hundvärld, jag är inte ett dugg intresserad av vad Ni tycker och tror! Jag önskar mig bara ett uppriktigt svar, grundat på det som ni med evidens vet. Och om Ni inte med säkerhet vet, uttala det och ge handlingens utrymme för också en ovisshetens osäkerhet. Det finns inte bara en väg till förändring, det finns med god kännedom och stor medvetenhet flera!
Comments

Do we even bother?

KoiWaitCMalgrey520
My dear and very beloved companion, Barbet Koi, 2016.


A lovely portrait of a Barbet Modern ”á la opinion of J C Hermans”. A true eye-catcher, a beautiful, large, rustic, working and a much dear and beloved black, curly, hairy and woolly dog with a clean white nice tie. A very special dog teaching me a tremendously lot over his more than ten, eager to live, years.

For better and for worse; the very fact is how easy fooled both I and people actually are! It took me five years, many questions, and a lot of help from good friends whom possesses both knowledge and long experience. I do certainly not know it all, but I was given a chance and opportunity to get a Griph of the complex, but oh so very messy big picture!

An eye-opening but a tragic story about the rise and fall of a once recognized dog breed, today called the Barbet. A deeply sad history where facts were totally ignored and a single opinion of one man was put to reign the rule for the rest of the unknowing world.

Few reacted!
Most accepted!
What happened?

A recognized dog-breed got extinct, all while we, publicly and happily, are wagging the tails of ours. A few knowledgeable are totally chocked and alarmed, all while most appears to be content, silent followers of the so very attractive fame and money!

How about getting ourselves educated as to learn how to avoid these major faults?
In this described case it is a ”organized” fraud, and still ongoing, while all these hard to find but known facts are misused and put out of its true context.

Excuse me, but was is wrong with asking for an explanation to all those obstacles my dog and I actually encountered?

Will humans ever learn, if money is the sole strong goal and important facts are simply being ignored?
Comments

Social torsdag

Bökehall_HG_520

Hundägarna I byn har tagit ett fint och driftigt initiativ om att inbjuda till gemensamma hundpromenader. En gång i veckan samlas hundarna till dem av byns mattar och hussar som kan och har lust.


Ibland är vi fler. Ibland mindre till antalet. Då och då gör vi sällskap av byns hästar och ryttare som fungerar som våra stigfinnare. Ibland går vi länge, andra gånger tas kortare rundor. Gemensamt kombinerar vi nytta med nöje. Det är ett utmärkt tillfälle att motionera, socialisera och sist men inte minst, att träna hund. En ypperlig möjlighet för såväl tvåbenta som fyrbenta att lära känna varandra eftersom vi bor nära och ofta råkas då vi rastar våra hundar i närområdet. Promenaden gör också att vi på ett naturligt sätt avdramatiserar våra otaliga andra vardagliga hundmöten. Har vi promenerat tillsammans ges hundarna möjlighet att genom aktiviteten bekanta sig för att ”nosa in ” och på så sätt känner igen varandra i alla dess varierande utseenden, dofter och beteenden.

Med mitt tack till Emelie som glad i hågen alltid fotografiskt dokumenterar våra sociala torsdagspromenader med hund.

Prom20april23_520
Hundis_maj23_520
Comments

När lövskogen vaknar

NeoMbokskog_23_520

En händelserik vår lockar oss till många och långa promenader. Bokskogens löv silar så vackert solens ljus och Blekinges uråldriga ekar börjar med värmen så sakteliga också vakna till liv. Varje dag bjuds vi på säsongens mäktiga växtkraft. Och inte minst strövtågets så rika och just nu intensiva fågelliv som väcker Neo Mahlers fulla intresse. Med tillsägelse och utmärkt självkontroll håller han sig på, för fågel och honom, ett tryggt och respektfullt avstånd.

NM_birdwatch_23_520
Comments

Nyckfullt aprilväder

Ena dagen blött skvalande regn. Andra dagen strålande solsken. Tredje dagen ihärdiga vindar som möter oss med bitande kyla. Vädret spelar mindre roll, för ut måste både Neo Mahler och jag, även om jag med bestämdhet föredrar vårsolen. Hursomhelst, njuter vi båda av ett allt mer tilltagande dagsljus. Idag hittade vi en ny vandringsrunda som kommer att bli en favorit, just då havet ligger nära stigen. Förstås till Neo Mahlers stora förtjusning, oavsett väderlek och årstid.

Neo Mahler på uppskattad promenad
Comments

Våren anlände lagom till Påsk

Påskkärringen hälsar våren

Äntligen värmer vårsolen och lockar oss inbjudande till långvarig utevistelse. Glada i hågen strövar vi på både nya och gamla stigar i årets nyvaknade natur.

Neo Mahler bland vårens all svalört
Comments

Bemärkelsedag!GRATTIS önskar jag till Elaine, Iabada & Froggy i deras gemensamma krafter som resulterade i den N-kull som föddes i Frankrike den första april, år 2017. En syskonskara som föranleder till dagens ytterligare SJU GRATTIS från Sverige! Hoppas Ni alla får en sjusärdeles härlig dag!


Neo Mahler fyller 6 år!
Comments

Julafton

Om än att nutiden är komplex, svårmanövrerad och mörk så kommer julen med en mild strimma ljus för mig att åter kunna skönja väg och nära åtminstone mitt hopp om en mer ärlig, stabil och rättvis plattform i ett bättre upplyst nytt år.

Neo Mahler i disigt vinterlandskap
Comments

Mitt liv med Koi

Älskade Koi Olsson med sina fantastiska ögon


Mitt liv med Koi är slut, över och förbi. Sedan den 30 augusti 2022 är livet med Barbet Koi ett tragiskt tålamodskrävande och ett konstigt nog, ännu pågående kapitel.

Det är också ett avslutat sådant. Ett ömt och kärleksfullt minne av en alldeles speciell lurventass och själ med sina alldeles speciella behov. Vår gemensamma historia är sällsam, prövande, ansvarsfull, kunskapssökande, tolerant och respektfull. Dryga tio år som gav mig en högst lärorik erfarenhet vad gäller både hund och människa. En konstant och alltid lika aktuell och varseblivande ögonöppnare.

Webbsidan Barbet Koi kommer att fortleva fram till juni nästa år, därefter plockar jag ner den. Sidan har kostat mycket av arbete, tid men också tårar och kapital då jag med avsikt valt att inte låta diverse marknadsförare styra mina ord som istället getts fritt utrymme att formuleras utifrån egen tankeprocess i vida funderingar. Är det så att någon uppmärksam själ ser vitsen att sponsra en egensinnig och oberoende hundägarröst så kanske jag tänker om i ett varv till. Galenskap inom den organiserade hundvärlden är i stort behov av en sansad, begriplig och faktabaserad röst i motsats till allt påtagligt trams och pluttigull som översvämmar rashundvärlden. Något som jag redan 2014 påtalade i artikeln DogPeace. Evidensbaserad fakta är fortfarande höljt i ovisst dunkel där istället bestämda åsikter tycks mig fortsatt få styra och oåterkalleligt besluta.

Varken uppfödare, rasklubb eller kennelklubb kunde bistå mig med svar, stöd och rådig hjälp då jag som allra mest behövde det. Idag är jag innerligt tacksam för all fakta och grundlig förklaring gällande alla ”vita fläckar” som istället gavs av, en privatperson och en då för mig helt okänd individ, i det fjärran Bâgé-le-Châtel, Frankrike. Med mitt stora TACK till Elaine Fichter.

Till våran Koi Olsson, Clyde Jr, hoppas jag att all hans idoga energi nu strömmar gränslöst fritt. Inte minst särdeles tryggt till gemensamhetens gagn och gränslösa glädje tillsammans med kompisen Lilla Big Mac och pappa Clyde. TACK för alltinget, älskade vännen vår!

Mac och Koi Olsson firar gott nytt år
Koi och Mac Olsson stoltserar fokuserat, värdigt och fint. Fotot är från året 2016.

Barbet Clyde akka Cooper de la serve de la chapelle d'Alexandre
Koi’s far som vi tyvärr aldrig träffade men som likväl finns i mitt minne genom delade ord och bilder.


Till Er nyfikna som hysteriskt övervakar mina ord men också till resten av Er andra läsare som är genuint intresserade och vaket undrar för att lära och förstå;
Kois liv avslutades i lugn och frid genom mitt ansvarsfulla beslut och inte alls på grund av en tillfällig och naturlig kroppsfunktion som tremor och inte heller på grund av den testikelcancer som i fjol upptäcktes och som föranledde ett för Koi operativt ingrepp. Vila tryggt, min kära stora lilla lurventass!

Koi Olsson och hans sista andetag 2020
När mening, liv och död, tomhet och saknad, sorg och smärta med nödvändig tid bearbetats äger jag både goda och onda minnen att förtälja mer om innan också denna sida binder samman sin början till sitt slut, i en för oss alla begränsad livscirkel av varierad, allt som oftast oanad diameter.
Comments

Utnyttjad sårbarhet!


Skillnaden är stor mellan Koi Olsson och Neo Mahler
Två olika själar, individer och hundtyper men under ett och samma allmänt angivna rasnamn; hundrasen barbet.


Härförleden delades den uppmärksammade nyheten om att jag publicerat ett inlägg på fb i gruppen med namnet ”Hundvärldens baksida”. Det tog inte lång tid innan ett idogt övervakande öga delade mitt inlägg till en annan fb-grupp som namngett sig som ”Barbet Sverige” med den syrligt dömande kommentaren ”Vad sysslar människan med?”

En tid senare upptäcker jag att den delade posten raderats och väljer att därför själv förklara vitsen med mitt inlägg på ”Hundvärldens baksida” för alla dem som oförstående fått serverat sig domens negativa klang i den presentation ”någon” valt att dela med Barbet Sverige. Jag är förstås glad över att mina ord uppmärksammas, delas och hoppas att de begrundas men blir snart lika ledsen över att konstatera hur snabbt vi förkastar och förtalar innan vi ens äger kunskapen att värdera innehållets viktiga mening.

Under numera tio år har jag försökt förklara att vi kan inte fortsätta lura och påverka människor hur de ska tycka, tro och tänka! Det måste var och en få lov att göra själv utifrån all känd, tillgänglig och verifierad fakta. Visar det sig att vi i fyrtio år agerat utan någon som helst vederlagd historik eller uppriktigt presenterad fakta är det milt uttryckt avsevärt allvarligt. Om inte ens den organiserade hundvärldens beslutsfattare inser och tillstår sina egna misstag då ges vi inte heller möjlighet att förändra till det bättre. Snarare tvärsom! Vi skadar såväl oss själva som andra genom att vi trasslar in oss i myter och lögner som medför en oåterkallelig konsekvens för just hundrasen vi så stolt säger oss vilja värna, stödja och hjälpa!

En uppfödare av barbet bemöter mitt delade inlägg (genom att också kränka både mig och mina hundars integritet*) och säger mitt agerande vara ”rent ut sagt klandervärt gentemot uppfödare av rasen barbet”.
Det är inget annat än sorgligt för såväl hund som människa när uppfödare blandar och ger efter eget huvud. Det som är klandervärt, är att rasklubb och uppfödare inte tillhandahåller och agerar utifrån hela sanningen utan istället låter egen övertygelse stå oemotsagd och därmed överskugga själva grundproblematiken. Avsaknaden i objektiv fakta! Ett arrogant beteende som jag allt sedan 2014 också förstod vara en medveten handling som inte bara är klandervärd utan också utgör ett uppsåtligt bedrägeri! Hur fint och åtråvärt man än paketerar fel och brister kan det aldrig bli annat än vilseledande allvarligt. Sopar vi fakta under mattan och inte heller visar intresse i att söka fakta och ödmjukt lära för att med insikt och förståelse kunna stödja och hjälpa? Ja, då är det inte heller konstigt att vi idag tampas med allehanda av kontroverser och problematik inom hundrasen barbet.

Jag vet med all säkerhet att jag sagt det förut; Att med fakta och konstruktiv kritik välja att ställa sig upp för jämlikhetens rättvisa leder varken till uppmärksammade utmärkelser, uppmuntrande belöning eller några stärkande ryggdunk. Snarare förminskas jag av den dumhet och arrogans som mångtaligt kör över och till sist destruerar såväl en erkänd och specifik hundras liksom en genuint intresserad som godvillig medmänniska.

VI KAN OM VILJA FINNS!
* Uppfödaren i fråga påtalar publikt hur mina bägge hanhundar av rasen barbet saknar allt av ens det ringaste avelsvärde och således tycks hen anse att jag inte heller ska ges rätt att varken argumentera eller uttrycka vad jag konkret upplevt i denna så kallade ”hjälpsamma organiserade hundvärld”. Jag kan med outsagd ledsamhet konstatera att jag för tio år sedan inte ens hann bli varm i kläderna i en allt som oftast självberömmande rashundvärld förrän ett överraskande och chockerande brev låg framför mig. Beslut som grundar sig på rädsla, lösryckta åsikter och som också föranlett att stadigvarande använda mig av mitt numera skarpa ”argusöga” i ett ännu pågående sökande och arbete om att göra kunskap tillgänglig för alla och inte enbart och exklusivt för några subjektivt utvalda få!

Skam och förtret till trots så ges vi faktiskt ett val. Att t ex visa respekt för och hänsyn till allt vi om förklaring funnits, också kunde gjort så mycket bättre. Tyvärr visar verkligheten, som så ofta, att vi är mer intresserade av att gynna oss själva utan att ens skänka minsta tanke till mångfaldens gränslösa förmåga för allas vår gemensamma och genomtänkta nytta.

Ju mer jag lär mig om hundrasen barbet och inte minst kring dess senaste fyrtio år desto mer förstår jag den ofta använda liknelsen till sagan om ”Kejsaren utan kläder”. (Kejsaren utan kläder är författad av den danske författaren H.C. Andersen, utgiven år 1837. Lite har mänskligheten lärt av alla sina egna misstag genom att inte dra lärdom av redan begångna fel just för att förse oss med en möjlighet att i tid kunna tänka, upptäcka och med kunskapens hjälp tänka om i syfte att förståeligt klargöra och gynnsamt förändra.)

Comments

Bli allt dummare eller försöka förstå?

Ju mer jag tar del av dagens människor i all dess skrävlande ilskna attityd i aningslösa resonemang desto mindre förvånas jag över dumhetens oförstånd i vårt ”ska-bara-ha-samhälle”.

Jag observerar, lyssnar, läser och försöker föra en dialog om förståelsens vikt av ett uttryckt avelsmål för att hållbart kunna värna våra många och olika rashundar. Men inser snart att när vi inte ens klarar av att hålla isär enkla begrepp som hjälper oss att skilja det ena från det andra, ja, då är det nog inte så konstigt att allt blir en enda stor blandad mix.

Om inte ett uttryckt avelsmål för en specifik hundtyp spelar ens den minsta roll då undrar åtminstone jag varför vi ens avlar och marknadsför rashunden som det bättre alternativet vid hundköp? Vi tror okritiskt och blint på det som står tryckt på hundens stamtavla. Om sedan verkligheten med uppenbar tydlighet visar på något helt annat, då sägs till oss drabbade att bara fortsätta tro och lyda makten. Nej, jag behöver inte längre fundera över alla märkliga och ologiska förklaringar som uppenbarar sig i den organiserade hundvärlden. Det som dock fortfarande förvånar är att en organisation omhuldar och tillåter dumhet styra och besluta tvärsemot evidens och bättre vetande. Ett system som blundar istället för att vägleda och utbilda kommer att fortsätta destruera både människor och rashundar. Ett nedslående resultat som medför att ett intjänat förtroendekapital också raskt förbrukas.

Jag vet förstås att det inom organisationen finns såväl passion som förnuft, erfarenhet och beprövad kunskap…men det är minst sagt hög tid för att låta visa upp mångt mycket mer av den varan. Tillåt kunskap skina upplysande för att delas och spridas så att vi kan få till en något bättre balans mellan det som gynnar många än att enbart sätta spotlight på och lyfta några egocentriska få. Rötägg finns inom alla kategorier av människor och inte minst allsköns media är snara med att söka och ge dem sitt säljande utrymme….känslor är klick-attraktiva och drar till sig vår uppmärksamhet som frikostigt och generöst när vår hungriga girighet. Allvarets bakgrund och innehåll går som så oftast och tanklöst helt förlorat. Förhastade och felaktiga slutsater får råda allt emedan kunskap och en förståelig förklaring inte längre får plats på vår ”ska-bara-ha-lista”!
Barbet International Fact Check Group, Elaine Fichter

Trots allt. Sällan sedda och hörda, men dem finns. Intresserade som vill veta, lära och förstå. Några som briljerar inom ämnet barbet är Elaine Fichter och Leendert Bosman som gärna förklarar och delar med sig av både verifikation och driven kunskap. Du hittar dem som en grupp, öppen för alla som visar intresse, i ett våra numera mångtaliga mediakanaler.
Comments

Midsommar 2022

Tromtesundaviken glittrar midsommar 2022

Tromtesundaviken tindrar så inbjudande vackert under förmiddagssolen denna midsommarafton 2022. En gudabenådad ögonfröjd och inte ett endaste regnmoln i sikte. Solen strålar obehindrat, varmt och skönt. Eftermiddag och efterrätt är lika strålande fina…de svenska jordgubbarna är i sin solmognad söta och vaniljglassen svalkar med behag. Barnen önskar ett kvällsdopp och vi promenerar tillsammans mot havet och förundras över en dag som denna vilken lyst och värmt till allas vår glädje. Blekinges arkipelag bjuder på en skärgård med många öar och skyddade lugna vikar med inbjudande men ändå svalkande badtemperatur. Inte nog med det. SMHI lovar oss fortsatt sol och värme i alla dagarna tre.
Vi kan inte annat än önska en…

Midssommarfägring i full och skön blom
Koi och Neo Mahler svalkar tassarna i grusgropen 2022
Förmiddagens promenad gick över ett grustag där vattnet svalkar varma tassar en dag som denna.
Comments

Brist på utbildad personal inom djursjukvården!

Hjälpa eller stjälpa!


Svenska Kennelklubbens vd Kees de Jong uttalar sig bestämt om veterinärbristen i deras senaste pressmeddelande. ”Den här situationen är inte värdig ett land som Sverige och den måste få en lösning snabbt!”

Bristen på veterinärer och djursjukvårdare har sedan lång tid tillbaks redan uppmärksammats. Under semestertid och med allt fler nyblivna ägare till ”coronahundar” följer också en större efterfrågan på djursjukvård. Det som förvånar mig allra mest med SKKs pressrelease är att det inte tillägnas en enda viktig mening som upplyser oss om att veterinärer också tillhör en yrkesgrupp med hög självmordsfrekvens. Veterinärer som tampas med psykisk ohälsa på grund av djurägares obenägenhet att med sans och tolerans lyssna till fakta. En högutbildad yrkesgrupp som förutom sin valda specialitet också dagligen tvingas handskas med dumhet, hot och publik smutskastning från vårdsökande djurägare.

Finns det saklig grund till kritik ska den förstås och med all rätta också kommuniceras men i första hand och steg mellan berörda parter. Upprörda och missnöjda djurägare gör tvärsom. Vi väljer att publikt spy vår galla ansvarslöst ensidigt och fördömande enväldigt. Allt från uttalade personliga hot till att ”hänga ut” och baktala veterinär eller klinik på sociala medier. Råder det som idag stor brist på veterinärer så blir resultatet dystert nedslående. Yrkesgruppen decimeras än mer just på grund av djurägares inkompetens och usla beteende. Vi djurägare borde ta oss kragen, ge tid till reflektion och självrannsakan för att kunna uppvisa ett långt bättre omdöme. Vill vi värna våra älskade djur, då måste vi också värna den spetskompetens som utövar stöd och hjälp om vi ställs inför oturen att stirra olyckan i vitögat.PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER
Sociala media ger var och en av oss en publik plattform att förmedla allt från egen glädje till vanmaktens frustration. Ett handlingskraftigt media som påverkar och omedelbart sprids. Ett media som också skapar och lever sitt alldeles egna liv avsevärt långt från en kontrollerande ansvarig utgivare som tar hänsyn till verkligheten i alla dess komplexa aspekter. I ett folkligt media som med kraftfullt tyckande vill synas, gillas och påverka är det lätt att vilseledas, missbedöma, misstolka för att omedelbart dra allt förhastade slutsatser. För en enskild individ kan mångtaliga och oemotsagda kommentarer bli plågsamt förödande. Har vi ens granskat, efterfrågat och samlat på oss fakta (från båda parter) innan dess att vi publikt serverar våra fördömande uttalanden och tanklösa beslut?

Dagens organiserade hundvärld liksom samhället i stort tycks ha tappat såväl verklighetsförankring som logiskt och sansat tänkande. Vad har hänt med den egna kapaciteten till att tänka och tänka om. Att nödvändigt som ständigt reflektera över skillnaden mellan åsikt och fakta. Håller vi misstag om ryggen och tillåter lögner fortgå utan varken faktagrund eller eget ansvar? Om så är fallet, då lär vi aldrig gå framåt. Vi skapar nya problem när vi istället borde hushålla mer för att effektivt nyttja och värna dem resurser vi faktiskt bjuds och har.

Jag är själv hundägare och känner så klart oro över vad än som kan kallas bristfälligt. En oro över att inte finna vägledande stöd och rådig hjälp. Jag är tacksam för veterinärklinikens goda mottagande och tillgänglighet som i nöd drabbat min hund. Jag ringer kliniken och får vid vår ankomst nästan omedelbar i all förklarande vänlighet både informativa instruktioner med snar hjälp. Ett scenario som jag ofta tänker tillbaks på då jag samtidigt erinrar mig min då ålderstigna numera döda mor vid ett liknande nödfall inom humanvården. Då fick vi vänta nära nog 10 timmar innan vi kunde lämna sjukhuset! För min mor en långdragen smärtsamt ansträngande väntan. Mor skulle vara fastande och där vi båda, knalt informerade, ombeds sitta på anvisad plats i väntan på tur och läkare.

TUNNELSEENDE?
Hundvärlden skryter, dömer och bestämmer gärna. Inte utan att jag funderar över vårt obalanserade samhälle och människors tiltade attityder. Hunden behöver näring, aktivitet, tillsyn och utevistelse. Allt emedan våra äldre sitter isolerade och utan minsta möjlighet till daglig utevistelse eller social gemenskap. Idag vet vi att människor inte bara mött döden ensamma för att genom flera år skrumpna till stoft i sina egna hem innan ens dödsfallet upptäcks. Men vem bryr sig? Var finns vårt helhetsperspektiv? Hur handhar vi våra resurser och hur prioriterar vi när våra resurser är begränsade och kunskapens medvetenhet totalt fallerar? Vi vill ha NU och av så mycket, men vet så illa lite! Vi bara gasar på i vår ”egna tillrättalagda bubbla” trots att vi alla ändå och till sist måste förhålla oss till och tackla verklighetens begränsningar när vi sårbara möter mörkrets bistra och kalla omständigheter.Kära Kees de Jong,
Det som inte är värdigt ett land som Sverige är; När våra makthavare presenterar utvalda delar av helhetens verklighet och medvetet undanhåller andra. Trots det synligt uppenbara fortsätter vi att blunda för egna fel och brister. Jag är glad att åtminstone veterinärerna har ett kollegium som valt att upplysa allmänheten för att medvetet värna om och stödja sin yrkesgrupp. Ledsen för att media väljer att blygsamt uppmärksamma och än mindre förmedla. Flera veterinärer arbetar i ensam regi med svåra existensiella frågor och under ständig press om att allra helst utföra mirakel. Att handskas med livet i medgång är som alltid belönande. I motgång är livet komplext och aldrig enkelt. Naturens förutsedda som oförutsedda nycker kräver både insikt, tolerans och förståelse. Det finns inte en enda levande individ som i längden mäktar med att växa och sträva framåt i kylans motvind utan vare sig trygghetens värme, näring eller vila.

Kära makthavare,
Vill vi se en förändring i en för livet gynnsammare miljö måste vi också upplysa ärligt, tydligt och förståeligt. Var och en av oss förfogar över en vilja och ett eget ansvar. Ansvar inte enbart för sig själv utan också för sin nästa och vårt bästa. Dumhet kommer vi aldrig någonsin att kunna lära men okunskap kan med utbildning bli till ytterligare en stödjande och hjälpande hand. Ta vara på mångfaldens vägar och våra olika förutsättningar och resurser för att göra dagen berikande meningsfull. Bringa nästa generation förståelsens grund för tidens tand och lärdomar redan gjorda. Allt liv om än i detta sammanhang, en kort och begränsad tid, utgör en liten men om vi väljer att lära och upptäcka, en viktig beståndsdel. I en odödlig och ofattbart större sökprocess under pågående och ständig utveckling.

Comments

Stuck in a lie

Vieux Griffon Barbet Neo Mahler de la serve de la Chapelle d'AlexandreWhen reality hurts both dogs and people and none seems to care. Not even those who should! A organized Dog World shut their eyes and ears and continues to preaching obedience to a system that nowadays with all kinds of proof have shown us failed.

If we are aware, we also have the opportunity to choose and deal with available and shared facts!
Is it time to admit mistakes made way back in history but also in our present? In order to make a change for today and the future? We need respectful, tolerant and most important skilled, unpretentious leaders who clearly can point with the whole hand of theirs! In order to explain and express why awareness about verified facts are necessary to change direction before it is all too late.

Open your eyes and use your ears. Start listening to those experienced, skilled, passionated but profound and hard working researches. Those so very rare souls and minds, whom can explain and provide us with independent, unbiased facts with well studied evidence.

But what the heck? Who is interested? When most of us anyway are following a fancy trend or a popular influencer who gains and prefer likes, fame and money way before shown facts?

Well, I know I am ignored. But I can at least use my creativity to try make an unread post to become read and hopefully also understood. This is Neo Mahler de la serve de la Chapelle d’Alexandre, A Vieux Griffon Barbet. A European and A Specific Working Dog Breed. Today nearly extinct due to now since many years verified but still today neglected facts!

People are easily manipulated and so was I. But the unskilled ones will hopefully one day learn and with knowledge and experience also become aware of the fraud done. When reality hard and naked strikes… those in charge will most certainly be struggling with ethics and values of theirs while explaining the truth to us whom been consciously or unconsciously fooled by those said to be fully trusted.
Comments

Vårens all fägring

Neo Mahler först och Koi Olsson som andre hund i fager vitsippshav 2022

Dagens promenad slingrar framåt, så vackert kantad av vårens alla vitsippor i sitt sköna fulla flor. Underbart är kort så vi passar på att njuta dubbelt i varje steg som tas under aprilsolens bländande ljus och värme.
Comments