Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Franska stoltheter i New York

Caravaggio II tolkad Monetstil

Franska nationalskatter var inspiratör och utgångspunkt för Leslie Vogt Woodward när hon skapade sina alster. Tre olika bilder visar berömda verk av tre välkända franska konstnärer som numera ses samsas med barbeter. Bilder som idag, 13 februari 2016, ska användas för att visa upp franska stoltheter när den amerikanska barbetklubben och barbetiers deltar i ”Meet the Breeds” på Pier 94 i New York.

Barbet Club of Amerika bildades 2009 och intresset för rasen är på frammarsch i USA liksom i flera andra länder där barbeten nu börjar få några år på nacken. Rasen barbet är en ännu inte erkänd ras inom den amerikanska kennelklubben, AKC. Men efter rasklubbens idoga arbete har AKC meddelat att från och med 1 januari 2017 kommer barbeten att stiga i graderna och avancera till nivå ”Miscellaneous” och når därmed sitt första delmål på vägen till ett fullskaligt erkännande. Idag är det säkerligen flera som kommer att attraheras av den franska nationalskatten och mångsidiga rasen - Le Barbet!

Omgivningen i bilden ovan är från en målning av Claude Monet, och den bland alla näckrosor simmande hunden är ingen mindre än en annan stolthet – Barbet Caravaggio II della Corte dei Berberi.


KONSTEN ATT VÄRNA SITT ARV

I de två bilderna nedan följer målad inspiration av konstnärerna Georges Seurat och Henri Matisse. Leslie måste ha haft en väl genomtänkt tanke när hon påbörjade sitt arbete då alla de tre konstnärerna och barbeten är vad man brukar kalla samtida då de inte bara fanns i samma land men också påbörjade sitt värv under nära nog samma tidsperiod. Deras efterlämnade och värdefulla arv kan vi alla än idag både njuta av och uppskatta. Mästerverk som också aktsamt bör värnas så att kommande generationer också kan komma att ta del av storheter från svunnen tid.

Barbet i motiv från Seurat
Barbet i style Matisse

Stort tack till idérika kreatören Leslie Vogt Woodward och Barbet Club of America för visningen i hur den okända barbeten blir till blickfång i redan välkända mästerverk. En bildtrio som rönt stor uppmärksamhet och uppskattning runt om i barbetvärlden.
blog comments powered by Disqus