Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Ett ljus i mörkret

Barbet Koi i Halloween motiv

Koi håller det onda på avstånd och det i goda i närhet. Jag tänder ett ljus för alla som gått i förväg och tillsammans önskar vi en smaskig All Helgona Helg!
Comments

Nya grepp

Barbet Koi med träapport

Vi fick napp på apporteringshjälp av Paulssons & Co som inriktar sig på utbildning av jakthundar och dess förare. En högst insiktsgivande och enskild handledning och som kommer att utgöra grunden i vårens gruppträning som vi med glädje och förväntan ser fram emot. Vi är noviser i apporteringens skolade värld och tränar med apportbocken istället för apportattrappen eftersom vi i höst samtidigt tränar tävlingslydnadens håll. Koi har fått kläm på HÅLL och BÄR. Dessa två moment har vi numera fått lära är de första att träna in i apportövningar. De två senare GRIP och HÄMTA har Koi sedan länge full koll på då vi börjat i omvänd ordning.

Barbet Koi med sin träapport

Vår träning har gått upp och ner och som oftast blir egna brister och fel tydliga med facit i hand. Av alla många och olika råd som getts har inget riktigt fungerat hela vägen. Där villrådigheten i olika hanteringssätt har försämrat såväl arbetsläge som resultat. En social Koi vill till varje pris fram och hälsa på allt och alla och detta har vi arbetat mycket för att stävja. Vi ska hälsa på några men långt ifrån alla. Ju större Koi blev desto massivare styrka byggde han och jag höll resolut i Koi och försökte avleda genom rådens olika kontramanövrar. Detta i sin tur har resulterat i en frustrerad herre som skäller och domderar då han inte kommer framåt och som triggas än mer av min obeslutsamhet. När Jonas tog över kopplet och odramatiskt passerar hund blir jag glad men inser samtidigt det mindre roliga då det blir ledsamt uppenbart att hela problematiken vilar hos mig. Men som sagt ingen är fullkomlig och vi tar nya djärva tag. Olika typer av hundar kräver olika typ av träning och som förare av hund är det viktigt att anpassa sig till hunden i kopplet och inte till hundar vi tidigare tränat då alla hundar är sin egen individ.

Barbet Koi besöker Paulsson & Co

Vi är stort tacksamma för all handledning som getts av positiva Caroline och Jonas till stöd för mig att avancera som bättre vägledare till en ivrig, framåt och ibland ohyfsad Koi. Vi ser fram emot vårens kurs och får med den en anledning att återkomma till ytterligare och spännande gruppsamverkan. Det behövs mer stadga och lugn hos både Koi och mig. Träning är ett aldrig sinande område och vi jobbar i en anda av samma motto i glädjen av att tillsammans utvecklas med gemensamma krafter mot nya och lyckade delmål!

Barbet Koi med respekt för lilla taxen
Vorsteh i närbild
Comments

Vive le Barbet!

Alla dagar har innehåll. Vi arbetar, vilar, agerar, engagerar och firar. I dag, söndagen den fjärde oktober har Frans namnsdag, det är den helige Mikaels dag i den kristna läran, vi firar samma dag den goda kanelbullen men tillägnar också dagen åt den italienske munken Franciskus av Assisi, ett katolskt helgon som också är djurens beskyddare. Och till Franciskus ära så valde ett gäng italienska ekologer år 1931 att den fjärde oktober dessutom skulle utnämnas som Djurens dag.

Deras främsta motiv med dagen var att väcka engagemang och uppmärksamma att flera djurarter hotades av utrotning. Ett allvarligt ämne som har vuxit sig allt större och dagen har numera blivit en internationell temadag för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt.

Barbet – en till sin population, liten och sällsynt ras, har en mytomspunnen och brokig historia som få känner till. En ras som i dagsläget har stor variation som tenderar att öka än mer då alla efter eget tycke vet bäst hur den ska se ut. Det handlar om en ras där få kan argumentera då kännedom om bakomliggande historia oftast saknas. En sällsynt ras betingar ofta ett högt pris om detta råder det åtminstone samförstånd mellan uppfödare och hos köpare vilar kanske en längtan att vara ägare till en extraordinär ras. Men hur väl
känner vi egentligen ursprunget till vår ras och hur värnar vi om dess framtid och fortlevnad?

Barbet Koi - a working class hero is something to be
Comments

Svart förstärker och berikar

Barbet Koi och svarta hundars dag 2015

1 oktober är alla svarta hundars alldeles egna dag. En dag som skapats för att ändra synen på våra svarta hundar till det bättre. Svarta hundar sägs vara de som har det allra svårast för att finna ett nytt hem i händelse av att de skulle hamna i en omplaceringssituation. Just av detta skäl instiftade Colleen Paige, Black Dog Day, för att visa att alla svarta hundar bär på lika mycket kärlek och tillgivenhet som vilken annan hund. Läs mer om Black Dog Day, dess grundare och syfte på www.nationalblackdogday.com.

Svart, som är den ena av våra två okulörta färger, är både tidlös och vacker. Dessutom har svart en särdeles god förmåga att genom sin kontrast förstärka alla andra kulörer i vår rika färgskala. Jag instämmer i dagens hyllning och kan bergsäkert konstatera att mina bägge svarta förgyller och lyser upp så än det svartaste svarta liksom de förstärker och berikar allt det goda här i livet. En ljus och härligt glad svarta hundars dag!
Comments