Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Julafton

Om än att nutiden är komplex, svårmanövrerad och mörk så kommer julen med en mild strimma ljus för mig att åter kunna skönja väg och nära åtminstone mitt hopp om en mer ärlig, stabil och rättvis plattform i ett bättre upplyst nytt år.

Neo Mahler i disigt vinterlandskap
Comments