Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Rätt eller fel?

Barbet Koi och Neo Mahler i nos mot nos

I den hialösa och omdömeslösa barbet-världen är sanningen tydligen ointressant. Här florerar det lustigt och vida spritt allt om vad vi tycker och tror oss veta. Mer sällan syns väl studerade uppgifter med källhänvisning publicerade i mediaetern. Om ingen sakligt informerar, granskar eller ifrågasätter kan alla fortsätta med att köra sin egen version om vad som är rätt och fel.


Jag har i nu många år tålmodigt och stadigt stabilt stått upp och talat utifrån min situation, men för fakta, rättvisa, uppriktighet och tolerans. Jag har visat på fel och uppenbara brister. I retur har jag antingen blivit bespottad av förargade röster eller blankt ignorerad. Även av dem som har ansvar med makt att förändra och som samtidigt har en skyldighet i att förmedla tillförlitlig information. En organiserad hundvärld som propagerar för kunskap och utbildning men som samtidigt själva sprider desinformation och förnekar fakta? I den organiserade hundvärlden klappas det publikt och högljutt uppmuntrande på axeln där dessa allt som oftast berömmer varandras bedrifter inom organisationen. Hade jag varit i deras sits hade jag gruvligt skämts och lagt band på min egenkära självbild för att inta en mer ödmjuk och lyhörd position. Inte minst hade jag agerat för att söka fakta, lära och förstå. Därefter slagit om kursen genom att verka för att ställa till rätta. Det är väl så ett samhälle bör fungera? Att vi tar lärdom av den kunskap som redan finns och det nya som kommer oss till del. Kunskap som också hela tiden växer och förändras. Fakta som vi fördelaktigt kan ta hänsyn till vartefter den kommer till vår kännedom.

Är det inte dags att tona ner polariseringen på individers tycke och smak och istället gemensamt ställa oss starka för att motarbeta lögn och sanslösa egotrippar genom att använda och sprida väl förankrad kunskap som sällan ses eller ges samma massmediala utrymme som den kapitalstarka och riktade reklamen. Hundvärlden behöver, liksom samhället i stort, lägga mer tid på att granska, analysera och sprida fakta för allmän kännedom och ökad medvetenhet. Att upprepat och förståeligt klargöra kunskap kring det vi kan och vet för att stödja och hjälpa istället för att skada och stjälpa. Ett grundläggande ansvar vilar hos alla och envar och allra tyngst hos dem som tar avgörande beslut. Låt oss se mer av grundligt bearbetad handling och mindre av värdeladdat subjektivt struntprat.

Det krävs inte samsyn i varje enskild fråga. Vad vi behöver är först och främst uppriktighet, kunskap och utbildning. Vi behöver arbeta för en god kunskapsförankring innan vi agerar. Det krävs elasticitet med förmåga att anpassa sig till såväl gammal som ny fakta. Sist men inte minst - att vi på samma öppna och tillgängliga kunskapsbas kan samlas kring riktning i arbete för ett klarlagt gemensamt mål. Glöm för all del inte att vägarna till ett mål är flera och kan se olika ut.

SLÅ HÅL PÅ LÖGNEN!
Comments

M.DAVIDSON


Hundrasen Barbet illustrerad av M Davidson
Davidsons teckning här ovan av rasen barbet ersattes tidigt 2017 med en helt annan bild. En leende hundkarikatyr som idag återfinns på omslaget till rasens senast publicerade standard.


Om jag hade haft möjlighet så hade jag inte tvekat. Jag hade med stor nyfikenhet styrt kosan mot Sollentuna för att med gott om tid besöka SKK och deras välfyllda museum. Allra helst just nu, oktober 2019, då det enligt SKKs hemsida öppnar en temporär specialutställning där museet visar ett urval av systrarna Davidsons många teckningar av rashundar.

De idag framlidna tvillingsystrarna Davidson, Marion och Margaret, har produktivt illustrerat och fotograferat mycket och många för olika syften. På uppdrag från Nordisk Kennel Union tecknade systrarna bilder av flertalet erkända rashundar och en del av dessa teckningar pryder eller har prytt flera av SKKs publicerade rasstandarder. Tillsammans tecknade systrarna i detta uppdrag runt 2000 bilder under en femårs-period. Med många hundraser och flera teckningar av samma ras så finns det uppenbarligen ett omfattande bildarkiv. Bildurvalet för denna utställning kan således inte ha varit en lätt uppgift. Det är illustrationer som tål att studeras närmare då de begåvade systrarna tecknade talangfullt och verklighetstroget med stor känsla för detaljer. Ett intressant stycke historia. Är du intresserad? Ta då det sällsynta tillfället och möjligheten väl i akt för att beskåda delar av denna gedigna konstskatt. Själv hoppas jag att bilderna en dag kan komma samlas i en beständig och långlivad bok för allas vår möjlighet att djupdyka bland illustrerade rashundar som tecknats i blyerts och där båda systrarna signerade med en och samma signatur;
M.DAVIDSON.

M.Davidson koala och kokaburra i akvarell
Som verksamma i Australien intresserade sig systrarna också för naturens vildvuxna flora och fauna som de återger i vackra akvareller. De var dessutom flitiga fotografer som knäppte många bilder med objektivet riktat mot Sydneys aktiva och flytande hamnliv. Bilden ovan är en skärmdump från internet som visar två av systrarnas mångtaliga akvareller.
Comments

Hur väl känner Du Din rashund?

Barbet. Hur väl känner Du Din hundras?

Att känna bakgrunden till hunden vi har i vår ägo kan hjälpa oss att bättre förstå vår egen hund, dess utseende och beteende. Vad vet Du om hundrasen barbet med dess komplexa och tudelat skilda historik?

I nu sju års enträget sökande efter svårfunnen fakta vet jag idag en hel del men har trots det massor av frågor som ännu söker svar. Vad vet Du om just Din barbet? Visste Du att rasen barbet idag är en nybildad mix mellan två helt olika raser? Nämligen mellan den ursprungliga fågelhunden vieux barbet och den långt senare men från pudel nybildade rasen barbet moderne. Ett avgörande och viktigt faktum som är det mest grundläggande att känna till om man är intresserad och involverad i hundrasen barbet och som dessutom låter oss att bättre förstå den vida variation som idag kan ses inom rasen.

Barbet i ett kluster av ord

Allt passar inte in på alla. Men alla kan finna något
som passande beskriver just precis!

Comments