Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Om informationen brister?

När det gäller en ovanlig hundras som få känner till är det också lätt hänt att viktig rasinformation hamnar på avvägar just därför att det är få som verkligen känner rasen, dess ursprung och utveckling. Vem har erfarenhet och faktakunskap nog för att kritiskt granska innehållet i den information som förmedlas? KoiPeace publicerar artikeln ”Lost in Opinions” som engelskspråkig eftersom det är ett förståeligt språk för flera samtidigt som det är ett angeläget ämne för många länder där rasen finns representerad. Allt är inte bara gulligt och sött när det gäller våra hundar och vårt samspel i vardagen...
Sök kunskap för bättre förståelse och större medvetenhet! Här ges en god start till att finna det som sällan sägs; http://barbet-frenchwaterdog.comBarbet - A wild card among our endagered breeds
Comments

Hip Hip Hurra!

Barbet Koi 6 år

Grattis hälsar vi till Barbet Koi och hans syskon! I dag och i morgon fyller alla de sex 6 år. Dagens jubilar var i går kväll en runda till havet och drog några repor längs sanddynorna. Is och snö låg kvar i vattenbrynet så han fick lov att springa långt för att komma ut till öppet vatten. Inget som bekymrade Koi dock. Han njöt till fullo i det mycket inbjudande kvällsljuset allt medan solen snabbt dalade i motsatt horisont. Idag ska sexåringen firas!

Barbet Koi håller värmen med full fart i kylan mars 2018
Koi i kyliga kvällsljuset vid stranden i Åhus
Comments