Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

En hållbar konstruktion byggs på fast grund

Fakta skapar trovärdighet och är samtidigt den fasta grunden i ett samarbete för att värna barbetens arv, nutid och framtid. Att med tydlighet kunna definiera rasen och förmedla målet i arbetet kring rasen är en förutsättning för dess fortlevnad. Lika viktigt är att kunna särskilja fakta från åsikter.

I den komplexa bilden bakom dagens barbet vilar mycket av okunskap och faktabristen är lika stor som den tilltagande marknadsföringen. En ödesdiger kombination som kan ge svåra konsekvenser för såväl ras som för människorna kring den. Nog är det hög tid att göra något åt avsaknad fakta för att räta ut många frågetecken i en trasslig historia? Allra främst för att värna en missförstådd hundras och inte minst för att genom kunskap skapa förståelse kring rasen och dess variation.

BRISTER KRÄVER ÅTGÄRDER
Elaine Fichter är en outtröttlig och passionerad eldsjäl som under lång tid arbetat för att uppmärksamma men också för att åtgärda en allvarlig brist på fakta. Lika enträget har hon i motvind agerat för att sprida den fakta som idag finns verifierad och som numera vuxit sig till ett omfattande arkiv med hjälp av flera eldsjälar av olika nationalitet som anslutit sig till detta faktasökande kring hundrasen barbet och dess trassliga historia. En viktig och avgörande del i detta arbete har varit att förstå hur missförhållanden under lång tid kunnat fortgå. Det givna svaret är detsamma idag som då. Människor. Just därför att ingen efterfrågar verifierad fakta utan istället förlitar sig till en icke granskad men förmedlad övertygelse. Med ytterligare tid där ingen efterfrågar verifikation sprids så samma övertygelse för att befästas allt vidare ut i världen. Marknadsföringen glorifieras och en specifik ras blir alltmer variationsrik samtidigt som den mister allt mer av sitt egentliga ursprung och syfte men också i dess utseende och funktion. Och fortfarande undrar få varför? Inte heller ifrågasätts den vida variationen inom rasen barbet och än färre tycks visa intresse för fakta som håller ihop för en grundlig granskning.

BARBET HISTORY OF FACTS BEHIND THE SCENES
Elaine startade nyligen en studiegrupp med samma namn som ovanstående rubrik. I syfte att delge historiska fakta som sällan eller aldrig syns. Ett bra initiativ att inbjuda till frågor och konstruktiva diskussioner men också för att tydligt visa hur missförstånd kan finna näring och växa till nya former. Just därför att ingen är källkritisk och inte heller granskar det som förmedlas. Leendert Bosman har en god analytisk förmåga. Han är dessutom väl insatt i flera hundrasers historia och huvudsakligen om
Barbas (=skäggiga hundtyper) och arbetar just nu med en bildserie som kan illustrera hur lätt det är att förvillas om vi saknar såväl förklarande fakta som ett skarpt öga i ett reflekterande huvud för ett kritiskt tänkande. Här följer det första bladet i en serie av flera för att definiera och specificera olika hundtyper i en illustrerad bildkavalkad. Sidan visar pudel och spansk vattenhund, vilka historiskt också delar ett gemensamt ursprung. Båda raserna bär på sin egen historia och står var för sig men långt senare också att finna som inslag i dagens barbet. Barbet har också sin bakgrund och som framöver kommer att illustreras och förtälja mer om den ursprungliga och specifika hundrasen barbet som fick sin rasstandard skriven år 1886.

Simple series no av Leendert Bosman

Jag kommer att samla sidorna i denna bildserie under fliken KoiPeace vartefter Leendert färdigställer dem för publicering. På så sätt kan de snabbt hittas och överskådligt berätta sida efter sida i en samlad helhet, på samma plats. Som alltid med ett stort TACK till Elaine och Leendert för gediget och tidskrävande arbete i målet om att göra fakta lätt förstådd och enkelt tillgänglig för alla. Mer om en komplicerad historia hittar du på http://barbet-frenchwaterdog.com/
Comments

Ett snabbt ögonkast i ett bestående ögonblick

Barbet Neo Mahler, här som valp i födelshemmet i Frankrike

Tiden går. Drömmar blir till verklighet som blir till härliga stunder i minnen som levande består. Juli förra året tillbringades i ett varmt välkomnande hem i Frankrike varifrån vi skulle hämta hem valpen Neo Mahler. I år tillbringar vi juli alla tillsammans på hemmaplan men i samma värme som vi upplevde i Frankrike för ett år sedan. Neo Mahler pustar ut, om än lite större men lika skön, så söker han sig, oavsett läge, till den svalkande skuggan .

Barbet Neo Mahler som tvååring i Sverige
Comments

På okänd mark bland räv, barr och mossa...

SE V CH för barbet Neo Mahler, 2018

Viltspårdomare Håkan erbjöd såväl Paulsson & Co’s kursdeltagare som deras spårintresserade hundar flera och ytterligare provtillfällen med möjlighet för att träna och meritera hund.
Neo spårade på och gjorde i tät följd ytterligare två prov som resulterade i två första pris. När så allt, helt och plötsligt, faller på plats och vi tillsammans lärt oss att fokusera på rätt spår som leder till utlagt slutmål är en härlig upplevelse. Kul för såväl min hund som för mig i mitt lärande om att bättre studera och fokusera på hundens nosvisa arbete i den sträckta linan framför.

För att avancera vidare till championat behövdes nu ytterligare ett första pris men av en annan domare. Så jag tänkte att det provet kan vi göra efter nästa års träningskurs. Inte då, tyckte vår träningsledare och domare Håkan som sa; ”– Ni ska jobba på NU och smida emedan järnet är varmt” …och så blev det. Vi kontaktade viltspårdomare Åke som några dagar senare erbjöd oss ett nytt provtillfälle men denna gång i en skog vi aldrig tidigare besökt, vilket gjorde mig lite fundersam. Men Åke sa; ”- Det är inga som helst bekymmer för hunden snarare hör den tveksamheten hemma hos hundföraren”. Förtroendet för hundens överlägsna nosarbete ska vara 100% oavsett om det är i hemmaskogen eller varhelst det ska spåras om spårskogen så ligger 100 mil bort.

Återigen sätts också jag på prov…att kunna fokusera, läsa och lita till sin hund och dess spårförmåga är som alltid det allra viktigaste i allt spårarbete. En tveksam förare i linan bakefter gör bara vägen desto krångligare för spårettan. Med båda domarnas ord i färskt minne for vi så till den för oss okända Vinslövskogen. Neo spårade, ibland vaket vittrade ett och annat levande och dött vilt, men tog sig sen övertygande och säkert tillbaks till urspungsspåret och fann också dagens rådjursklöv. (Den under gårdagens släpade och nedlagda hade räven förmodligen tagit under natten då domare Åke vid morgonens koll fått lägga dit en ny klöv i vårt spårslut.) Därmed var ytterligare ett första pris i protokollet ikryssat. Grattis Neo Mahler de la serve de la Chapelle d’Alexandre till Ditt viltspårchampionat. Inte nog med att Du tog hem Din tredje raka etta på mindre än en vecka. Tillsammans vann vi dagens rådjursklöv och ett nytt träningstillfälle med en erfaren eftersöksjägare redan nästa vecka. Nu blir det ytterligare förkovran i hundens spårarbete men i sanningens namn kanske allra mest i bildning för spårlinehållaren bakom hunden.

Framgångrik i viltspår när barbet Neo Mahler hittat rådjursklöven
Comments