Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Hävdat men bortom allt ansvar!

Courage_F72_17_520
Oljemålning på canvas som i dag hänger för allmän visning på museet Louvren, Paris och 1830 signerad av romantikens franska målare, Eugéne Delacroix (1798-1863). Liberty leading the people!


SKKs avgående ordförande för innevarande år påpekar vikten av samling i sin sista ledare i organisationens medlemstidning Hundsport nr 6, 2023.

Ordförande Thomas Uneholt lyfter frågan om den stora fördelen av samarbete kring det som förenar oss i svenska kennelklubben. Hunden.
Samarbete och inte minst kring fakta är ett särdeles viktigt ämne som jag uppskattar men också något jag obönhörligt efterlyst i 11 år! Hur gör jag och alla andra som vill hörsammas för att dela vår erfarenhet till allas vår förmån?
Om ingen varken lyssnar eller vill samarbeta är det förstås stört omöjligt att åstadkomma hållbara förändringar!

Uneholt berättar också om hur hundvärldens internationella centralorganisation, FCI, (Federal Canine International) demokratiskt röstat och beslutat för att alla våra nuvarande godkända och registrerade rasers så kallade ”hemländer” fortsatt ska vara allenarådande i frågor som rör specifika hundrasers historik, nutid och framtid. I tidskriften redovisades att 63 länder har röstat för förslaget och endast 9 länder emot. Hur Sverige ställde sig i denna högst avgörande fråga och i den gemensamma omröstningen framgick inte.

Med mina nu dryga elva års ledsamma erfarenhet av att följa hur makten skoningslöst kör över verifierbara fakta, inte bara förvånas jag utan räds det redovisade valresultatet. HALLÅ!!! Nog borde vi istället kunna presentera allmänheten fakta som en gemensam grund för samarbete och handlingskraftiga beslut? Inte är det väl så illa att vi tillåter enskilda länder och dess uppfattning stå oemotsagda för att enväldigt bestämma riktning för våra rashundar i all uppenbar faktabrist? Med dagens facit har hundvärldens rutiner visat sig vara mer än lovligt bristfälliga och i vissa fall fullständigt felaktiga!

Vem bryr om att med omsorg faktagranska just för att förvalta och värna rashundens historik och nutid? Den svenska rasklubben för barbet som offentligt hävdar sin långa erfarenhet i bred kompetens och som berömmer sin djupdykande specialkunskap har likväl upprepat duckat mina egna behöriga och obesvarade frågor. En anledning till varför jag vände mig till SKK för ett klargörande svar. Då duckade också dem och hänvisar mig åter till rasklubben som i sin tur skyller på såväl SKK som hundrasens hemland. Jag hamnar i
Moment 22, ett förfarande utom resultat, där alla skyller på alla!
Men kära nån, om ingen har eller kan redovisa historik och insamlad data, saknas uppenbarligen ett grundligt underlag för såväl handling som beslut. Okunskap som i sin tur oansvarigt vilseleder istället för att faktabaserat vägleda och utbilda!

Att förvanska viktiga delar av kända fakta enbart för att gynna sina egna syften utan att ens skänka minsta tanke till konsekvenser för såväl rashund som människa är ett synnerligen allvarligt fel. Lika illavarslande är en ogenomtänkt handling som missgynnar en specifik hundras. Ett förhastat och tanklöst beslut gynnar varken ett övergripande FCI, det egna landets kennelklubb eller dess rasklubb.
Finns det överhuvudtaget någon oberoende källgranskning som med god kännedom analyserar och validerar all spridd information kring en specifik rashund? Information som organisation så stolt konstaterar och upprepat ivrigt både marknads- och medieför.

Jag förstår att drabbade vilseledda och illa berörda av hundvärldens konsekvenser också kräver en ändring. Konsekvenserna, som jag ensam tvingats stångas med, trots utlovade löften från SKK om både stöd och trygghet är fortfarande, i numera för mig väl känd medvetenhet, ännu dolda. Vad händer om hundorganisation och dess egna regelverk fullkomligt kör över all verifierbar fakta i syfte att enbart gynna mänsklig girighet? Är det så att kennelklubbar och dess blinda tro på sin egen förträfflighet blivit viktigare än att grundligt studera, lära och utbilda sina medlemmar för att därmed omsorgsfullt värna såväl rashund som människa? Med min erfarenhet är jag mer än medveten om svaret vad gäller hundrasen barbet.

Kära läsare och med min förhoppning om att Ni som aningslöst kallar er vägledare, också beslutar Er för att ta nödvändig tid för reflektion och eftertanke!
Vi behöver en gemensam faktagrund och faktabaserad vägledning så att alla ges samma uppriktiga möjlighet till att bilda sig sin alldeles egna uppfattning inför val och beslut. Det finns en värdefull vinst med att dela kunskap som lär oss att effektivt skilja innehållslösa agnar från det av näring väl fyllda vetet! Så länge den organiserade hundvärlden bortser från fakta utan att ens förmå sig till att skämmas, då skäms åtminstone jag å deras vägnar, över trams och osakliga argument som tar beslut för oss alla. Inte undra på att helt andra myndigheter inom respektive land tenderar att köra över och därmed lagstadgat reglera den organiserade hundvärlden. Nog borde väl hundvärlden själva kunna inse och hantera verklighetens uppvisade glädje likväl som sorgen i förekomsten av smärtsamma och ledsamma händelser.


Ett samlat SKK valde att under kennelfullmäktige, år 2023, tillsätta en ny och kvinnlig ordförande för kommande två-årsperiod, Britt-Marie Dornell. Kanske får vi som tampats med oanade och svårbemästrade konsekvenser äntligen se vilja och handling till faktakunskapens förmån? Vi befinner oss just nu i en pågående process och vem vet? Kanske någon med tidens facit och ärlighet ges det viktiga utrymmet för att med genuin uppriktighet beskriva SKKs kommande två-års-period? En period som i ovisshet, ännu vilar okänd och oskriven.


Post Scriptum
Ovan beskrivna dilemma berör inte enbart SKK utan alla som i gemenskapens samhälle hävdar sig att säkert veta och ansvarsfullt vägleda. Var och en av oss som utgör, om än en pytteliten bit men likväl, en viktig del av vårt samhälle. Alla och envar bör skänka en tanke och aktivt handla för att ständigt studera, revidera och dela fakta för att upprätthålla och ihärdigt förbättra det vi efterfrågar – En lyhörd, trovärdig och handlingskraftig demokrati!

Lever vi i ett sammanhang som inte gör oss delaktiga, utan snarare tillåter oss att förbli förbisedda och utnyttjade, då har vi onekligen hamnat fel och än värre väntar, om vi nu ämnar att fortsätta vandringen på denna vilsna väg utan ett enda tydligt formulerat mål!JCHBulletines_520

När barbetens första rasklubb i ”hemlandet” Frankrike skulle utses var det flera klubbar och vänföreningar som engagerat visade sitt stora intresse. Den som segrande gick ur tävlingen var inte den som kunde åberopa och verifiera ett grundligt faktaunderlag kring den specifika rashunden i fråga. Vald blev den som kunde engagera och bidra till flest betalande medlemmar inom den franska kennelklubben, SCC, (Société Centrale Canine). Till och med en segrande JC Hermans som således allsmäktigt gavs rätten att styra framtiden för en okänd men godkänd, specifik hundras uttryckte sin stora förvåning över att inte en enda inom organisationen varken efterfrågat fakta än mindre studerat lämplighet och konsekvens för såväl hund som människa. JC Hermans var den som i ”hemlandet” Frankrike förkunnade sig själv som ”barbetens fader” och jag undrar fortfarande vem han utsåg till ”barbetens moder”? För visst krävs det två individer till att mästerligt uppvisa dansanta virvlar av en het och eldig tango?

Kära organiserade hundvärld, jag är inte ett dugg intresserad av vad Ni tycker och tror! Jag önskar mig bara ett uppriktigt svar, grundat på det som ni med evidens vet. Och om Ni inte med säkerhet vet, uttala det och ge handlingens utrymme för också en ovisshetens osäkerhet. Det finns inte bara en väg till förändring, det finns med god kännedom och stor medvetenhet flera!
Comments

Handlingskraft?

Barbet - words with space for notes in upcoming work?
Ett diskussionsunderlag med plats för egen input som kanske kan trigga tankeförmågan till främjande problemlösning?När få faktiskt vet och där dem flesta anser sig vara och tro sig veta bättre än andra.

I barbet världen baktalar man nya blandraser s k designer raser men framhäver gärna sin egen ospecificerade mix som man vilseledande beskriver som en sällsynt och anrik specifik rashund. Här blandas fritt skrönor med gamla och nya åsikter som förmedlar diffusa illusioner som inte alls överensstämmer med rasens ursprung och faktiska verklighet. I nästa andetag säger vi oss förmedla kunskap för att kunna värna och bevara våra många och olika hundraser i dess typ, karaktär och funktion för god hälsa i sunt välmående.

Har vi blivit så urbota hjärntvättade och helt handlingsförlamade att vi inte ens längre förmår att utkräva evidens och förklarande svar? Ja, tydligen! Bristerna är flera, många är ansvariga och få är dem som gjort sig besväret att kontrollera och granska hundrasens faktiska historik. Regelsystemets styrande har allt sedan 1980-talet och därefter följande och upprepat blivit uppmärksammade på både fel och brister men likväl fortgår orättvisa som dumhet.

Pimpar vi verkligheten?
Så här decennier senare. Vem bryr sig då om sanning och saklig fakta när det blivit roligare att jaga gilla-klick bland mestadels nonsens i dagsflödet på Facebook? Skulle någon sällsynt själ våga sig på att förmedla fakta och hänvisa till kontrollerbara källor då hetsas det snart till lynchstämning och alla blir förbannade. De flesta för att man bryter mot den gängse uppsnyggade uppfattningen och resterande fåtalet för att inte få komma till tals då man rappt har blockerats och censurerande tystats.

Allt går att sälja med en underhållande historia och en förförande bild. Om historien är sann eller osann spelar mindre roll då storytelling och influencers blivit till effektiva verktyg och i vissa fall till ett medvetet och beräknande bondfångeri med ett enda syfte – att ge mer klirr i kassan!

Som vanligt är exhibitionismen stor och många är dem påverkande frispråkiga som utan stoppknapp högljutt tycker och tror. Få är dem som kan argumentera och presentera kontrollerbara fakta. Fortsätter vi att blunda för ena halvan av vår hela verklighet? Ja, om vi inget ser då finns förstås inte heller någon anledning att agera, tydliggöra och förbättra. Vill vi inte lära? Ja, då är det också kört. För vi kan bara bedöma och agera utifrån den kunskap vi i detta nu har.

Problemlösning
Är det inte dags att stanna upp och ta sig en rejäl funderare kring vad vi gör och inte gör men också i hur och vad vi kommunicerar, inte minst kring det vi vet men inte säger? Kanske dessutom om nu hjärnan ändå startat upp och är igång, drista oss till att formulera en förståelig och vägledande målbild för två skilda hundraser som numera i opreciserad blandning kan ses på destinationslös irrande drift?

Om inte. Var då åtminstone uppriktiga och rättvisa. Gör vägen framkomlig också för dem intresserade som har rasens historia granskad och fakta sorterad i kronologisk ordning för en klar målbild som allt sedan 1886 nedtecknats och tydligt stått formulerad och uttalad.
Gör känd fakta tillgänglig så att var och en av oss kan bilda sig sin egen uppfattning. Tillhandahållen viktig fakta som rättvist också bjuder på välinformerad valmöjlighet.

Från Comte Bylandts
Från Comte de Bylandts bok ”Les Races de Chiens” först utgiven 1897 men här i ett senare tryck från en edition om två volymer utgiven 1904 där rasen barbet beskrivs i fyra språkversioner, här ovan engelsk t v och tysk t h men också i ytterligare en fransk och en holländsk översättning.
Comments

Den beräknande lögnen är den värsta lögnen

Barbet och Krausli - två olika raser skiss Leendert Bosman

Rasstandard barbet svensk översättning före och efter 2017


Jag blir bekymrad när jag ser hur barbetvärlden försöker rättfärdiga sina egna halvsanningar genom att skylla på andra. Som när man tydligt väljer att undanhålla information och därmed försöka försvara eget arbete genom att lägga allt ansvar på någon annan.


Att undanhålla eller ändra nödvändig information är inget annat än ett uselt arbete som också resulterar i svåra konsekvenser som t ex vanföreställningar som leder till växande nya problem. Ju längre lögnen ges utrymme att växa och härska desto större blir också skadan den åsamkar. Att skapa en verklighet byggd på myt och lögn är i långa loppet ohållbart just därför att sanningen är som solen. Himlen kan vara dystert molngrå eller helt nattsvart men likväl, solen finns ständigt närvarande. Natt blir till dag och efter regn kommer sol.

Sanningen är trygg och stabil, solid och vattentålig. Sanningen räds inte ljuset och står sig stadigt väl mot både halvsanningar och lögner. Sanningens ständigt brinnande låga lyser väg och bygger alltid på individens eget ansvar om att vara genuint uppriktig.

Halvsanningar och lögner i barbetvärlden borde hanterats allaredan då de först uppdagades…ju längre lögnen tillåts styra desto trassligare blir konsekvensen för såväl hund som människa. Vi bär alla ett ansvar men det allra tyngsta vilar hos dem som officiellt säger sig vara bäst rustade för att organiserat förvalta och värna rashunden.

Må denna lögnens bubbla snart brisera emedan tid finns att reparera. Ett instabilt system som kraschat behöver också åtgärdas innan dess att vi trycker på knappen för en välbehövlig omstart.

Sol invictus sol och sanning är oövervinnerlig
Comments

Upplysande historik

ContemporaNEOus Barbet Neo Mahler, 2020.

Bakom Neo Mahler vilar många generationer av passion och samarbete för ett gemensamt och definierat mål. Här finns också uppfödares idoga arbete i felsteg och framsteg. Kunskap och erfarenhet som dokumenterats och omsorgsfullt sparats. En historik som än idag kommer till god användning med avsevärd nytta för den som väljer att använda sig av den. Kunskap som inte bara är till uppfödares fördel utan också för mig som valpköpare och hundägare. En känd bakgrund gör att vi bättre förstår vår egen hund i dess funktion, utseende och karaktär. För mig har historiken varit hjälpsam. Det är kunskap som bringat mig insyn i en komplex situation och som dessutom bjöd mig möjlighet att göra ett informerat val i en mixad och högst otydlig verklighet.

I upprinnelsen till Neo Mahler vilar ett välformulerat och medvetet avelsmål om att ödmjukt som varsamt hantera generationers erfarenhet med god hänsyn tagen till dagens alla nya rön för att sammantaget värna en och samma specifika rashund – Vieux Barbet Français.
Comments