Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Källsökning

Clear-sighted? Better to know than guess Barbet Koi

Att vara klarsynt och insiktsfull är egenskaper som de flesta av oss önskar mer utav. En början kan vara att prata med varandra istället för om varandra och inte minst;

Våga fråga!

Comments

Paradox

Barbet Koi, my best friend

Världens all galenskap är människans verk. Hundvärldens galenskap likaså. Det paradoxala i sammanhanget är att hunden sägs vara vår bästa vän. Lika paradoxal är den fantastiska värld vi gemensamt lever i men som ständigt görs otrygg av oss som bebor den.

Ta väl hand om dem och det Du har omkring dig!

Comments

Samlad vilja

Barbet Preservation Group logotyp


Viljan till att lära, förstå och förklara ser olika ut hos olika individer. En del har jättestor och andra har ingen alls. Givetvis så spelar individens intressesfär en betydelsefull roll när det handlar om eget och tidskrävande engagemang. Med ett stort intresse och hjärta följer oftast också den goda viljan till engagemang. Möts vi alla med samma intresse under ett och samma tak kan vi effektivare dela vår samlade kunskap för bättre spridning och förståelse. Dela kan vi också göra på de insatser som krävs för att göra ett nytt projekt möjligt. Barbet Preservation Group vill genom ett kärt intresse och med gemensamma krafter samla gammal och ny kunskap på ett ställe till allas vår nytta. KoiPeace berättar mer.

Comments

Förutsägbar inför det oförutsedda

Kaniner på fält

Kaniner och fältharar finns det gott om på våra promenadstråk. Fältvilt som också väcker Kois uppmärksamhet. Jag har jobbat både länge och envetet med att träna Koi i att inte springa efter småvilt som kommer i vår väg. Jakt för Koi ska ALLTID ske på ett av mig anvisat mål och annars ALDRIG!

Vid gårdagens träning stod Koi öga mot öga med en fälthare som låg och tryckte just precis där en nedfallen apport råkat hamna. Några sekunder stod de bara helt stilla och tittade på varandra. Med ens tar haren full fart och sätter på långa ben och med ett bestämt avstamp snabbt av mot fältet där alla kossor går och betar. Jag hann på sekunden uppfatta vad som var på färde och skriker STANNA så det ekar över fälten. Koi följer efter, med fullt fokus på harens blixtsnabba avfärd, men enbart med huvudrörelser och blir stående kvar på den plats där han intog mitt stoppkommando.

Kan inte nog berömma honom och inte heller nog inse hur glad jag är över att inte det helt oförutsedda i tillfället tog överhanden. Koi hade instinktivt och lätt kunnat sätta av i språng efter haren. En händelse som visar att vår ständiga och upprepade lydnadsträning inte bara är viktig utan den gör också skillnad. Efter en lättnadens tacksamma suck kan en stolt matte och en lyhörd Koi jobba vidare med den, i detta sammanhang, ironiskt nog pälsklädda apporten.

Fällt småvilt som kaniner och gräsänder, ingick båda som hämtningsuppdrag då vi gick vår apporteringskurs. Första gången som det skilda viltet låg apport blev Koi fundersam. Päls och fjädrar men också tyngden på viltet blev nya bekantskaper för Koi. Gräsanden var enklare att få Koi att apportera emedan kaninen hanterades med långt större tveksamhet. Av denna anledning inhandlades så en pälsklädd apport men också en betydligt tyngre och mer otymplig apport för vår fortsatta träning.

Kameran fick inget som helst utrymme under vår apporteringskurs eftersom fullt fokus riktades på inlärning, istället får det bli visning från vår träning på egen hand. Kanske kan vi assistera bror min i den för jägare nu hägrande höstjakten...

Barbet Koi söker efter sin apport
Barbet Koi har funnit sin apport
Barbet Koi har apporten i fast grepp
Barbet Koi håller duktigt kvar apporten till handen är redo att ta emot
Comments

Alltid redo!

Barbet Koi inväntar startsignal för hämtning

Det är träning på gång...och med denna alerta kroppshållning är det inte svårt att lista ut vilken arbetssyssla som ivrigt inväntas. Rätt gissat – apportering nästa!
Comments