Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Utnyttjad sårbarhet!


Skillnaden är stor mellan Koi Olsson och Neo Mahler
Två olika själar, individer och hundtyper men under ett och samma allmänt angivna rasnamn; hundrasen barbet.


Härförleden delades den uppmärksammade nyheten om att jag publicerat ett inlägg på fb i gruppen med namnet ”Hundvärldens baksida”. Det tog inte lång tid innan ett idogt övervakande öga delade mitt inlägg till en annan fb-grupp som namngett sig som ”Barbet Sverige” med den syrligt dömande kommentaren ”Vad sysslar människan med?”

En tid senare upptäcker jag att den delade posten raderats och väljer att därför själv förklara vitsen med mitt inlägg på ”Hundvärldens baksida” för alla dem som oförstående fått serverat sig domens negativa klang i den presentation ”någon” valt att dela med Barbet Sverige. Jag är förstås glad över att mina ord uppmärksammas, delas och hoppas att de begrundas men blir snart lika ledsen över att konstatera hur snabbt vi förkastar och förtalar innan vi ens äger kunskapen att värdera innehållets viktiga mening.

Under numera tio år har jag försökt förklara att vi kan inte fortsätta lura och påverka människor hur de ska tycka, tro och tänka! Det måste var och en få lov att göra själv utifrån all känd, tillgänglig och verifierad fakta. Visar det sig att vi i fyrtio år agerat utan någon som helst vederlagd historik eller uppriktigt presenterad fakta är det milt uttryckt avsevärt allvarligt. Om inte ens den organiserade hundvärldens beslutsfattare inser och tillstår sina egna misstag då ges vi inte heller möjlighet att förändra till det bättre. Snarare tvärsom! Vi skadar såväl oss själva som andra genom att vi trasslar in oss i myter och lögner som medför en oåterkallelig konsekvens för just hundrasen vi så stolt säger oss vilja värna, stödja och hjälpa!

En uppfödare av barbet bemöter mitt delade inlägg (genom att också kränka både mig och mina hundars integritet*) och säger mitt agerande vara ”rent ut sagt klandervärt gentemot uppfödare av rasen barbet”.
Det är inget annat än sorgligt för såväl hund som människa när uppfödare blandar och ger efter eget huvud. Det som är klandervärt, är att rasklubb och uppfödare inte tillhandahåller och agerar utifrån hela sanningen utan istället låter egen övertygelse stå oemotsagd och därmed överskugga själva grundproblematiken. Avsaknaden i objektiv fakta! Ett arrogant beteende som jag allt sedan 2014 också förstod vara en medveten handling som inte bara är klandervärd utan också utgör ett uppsåtligt bedrägeri! Hur fint och åtråvärt man än paketerar fel och brister kan det aldrig bli annat än vilseledande allvarligt. Sopar vi fakta under mattan och inte heller visar intresse i att söka fakta och ödmjukt lära för att med insikt och förståelse kunna stödja och hjälpa? Ja, då är det inte heller konstigt att vi idag tampas med allehanda av kontroverser och problematik inom hundrasen barbet.

Jag vet med all säkerhet att jag sagt det förut; Att med fakta och konstruktiv kritik välja att ställa sig upp för jämlikhetens rättvisa leder varken till uppmärksammade utmärkelser, uppmuntrande belöning eller några stärkande ryggdunk. Snarare förminskas jag av den dumhet och arrogans som mångtaligt kör över och till sist destruerar såväl en erkänd och specifik hundras liksom en genuint intresserad som godvillig medmänniska.

VI KAN OM VILJA FINNS!
* Uppfödaren i fråga påtalar publikt hur mina bägge hanhundar av rasen barbet saknar allt av ens det ringaste avelsvärde och således tycks hen anse att jag inte heller ska ges rätt att varken argumentera eller uttrycka vad jag konkret upplevt i denna så kallade ”hjälpsamma organiserade hundvärld”. Jag kan med outsagd ledsamhet konstatera att jag för tio år sedan inte ens hann bli varm i kläderna i en allt som oftast självberömmande rashundvärld förrän ett överraskande och chockerande brev låg framför mig. Beslut som grundar sig på rädsla, lösryckta åsikter och som också föranlett att stadigvarande använda mig av mitt numera skarpa ”argusöga” i ett ännu pågående sökande och arbete om att göra kunskap tillgänglig för alla och inte enbart och exklusivt för några subjektivt utvalda få!

Skam och förtret till trots så ges vi faktiskt ett val. Att t ex visa respekt för och hänsyn till allt vi om förklaring funnits, också kunde gjort så mycket bättre. Tyvärr visar verkligheten, som så ofta, att vi är mer intresserade av att gynna oss själva utan att ens skänka minsta tanke till mångfaldens gränslösa förmåga för allas vår gemensamma och genomtänkta nytta.

Ju mer jag lär mig om hundrasen barbet och inte minst kring dess senaste fyrtio år desto mer förstår jag den ofta använda liknelsen till sagan om ”Kejsaren utan kläder”. (Kejsaren utan kläder är författad av den danske författaren H.C. Andersen, utgiven år 1837. Lite har mänskligheten lärt av alla sina egna misstag genom att inte dra lärdom av redan begångna fel just för att förse oss med en möjlighet att i tid kunna tänka, upptäcka och med kunskapens hjälp tänka om i syfte att förståeligt klargöra och gynnsamt förändra.)

Comments