Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Om sanning och rädsla

Rädsla är vår värsta fiende. Kunskap vår bästa vän till försvar!


Så här i tiden för Coronavirus med sin pågående globala tillväxt sprids också rädsla och oro. Det väcks många frågor kring vaken och omsorgsfull vägledning. Några blir sjuka men obönhörligt drabbas hela vårt samhälle i omfattande konsekvenser. Och jag kan inte låta bli att återkomma till just det som jag ständigt vill upplysa om. Vikten av att vara lugn och uppriktig men också vikten av att vara tydlig och förståelig i sin kommunikation. Att inte ogenomtänkt förhasta sig utan istället med samlad sans aktivt lyssna för att lära och därefter bidra och hjälpa genom eget ansvar och stöd.

Oavsett om det gäller Coronavirus eller krullhåriga hundar så är fakta vår gemensamma bas för att samla och mobilisera vårt förstånd för sansad och varsam handling. Håll huvudet kallt för att undvika kaos i ryktesspridning men också förhastade ogenomtänkta beslut. Glöm inte att ta och visa hänsyn, tvätta händerna och studera fakta!

Rädsla är en viktig omedelbar och instinktiv jag-känsla som är livsnödvändig men som samtidigt också kan få oss att tappa både vi-perspektiv och verklighetskontakt. Rädsla är en impulsiv, stark aktiv känsla som dessutom raskt kan elda på alla våra irrationella tankar och ogenomtänkta beteenden.

Att lära sig förstå, hantera och bearbeta sina rädslor är till vår fördel. Rädsla är en medfödd varningsmekanism och överlevnadsinstinkt. Om rädslan bemästrande förstås fungerar den som en för livet nödvändig och effektiv varningssignal. Hysteriskt okontrollerad är rädslan en växande katastrof för såväl individ som mänsklighet.

För att hantera sin rädsla krävs såväl förnuft som tankekraft. Känslor är alltid överlägset vinnande och omedelbara. Rädsla har ingen tid för att resonera. Det är en impuls som är vitalt livsavgörande i vissa situationer och i åter andra kan samma impuls leda till mörka och ödesdigra konsekvenser. Förnuftiga tankar kräver tid för ett genomtänkt resonemang i sitt rätta sammanhang. Just därför är det så viktigt att förstå att det finns en stor ojämställdhet mellan känsla och förnuft. Att inse och lära sig att samlat hantera den impulsiva och starka känslokraften. Det handlar om att ge känsla och förnuft samma förutsättningar att agera med sina båda och lika viktiga funktioner. Som alltid bör vi alla sträva efter en god balans i vår tillvaro.

Sök kunskap och lär Dig förstå och hantera Din egen rädsla.
Var uppriktig och helst med ett samlat lugn.
Dela det Du vet och behåll det Du befarar.
Var en aktiv lyssnare och fråga för att lära.
Agera inte i ogenomtänkta och förhastade beslut.
Ge omsorgsfull tid till ett faktabaserat resonemang.
Håll ständig koll på den viktiga balansen mellan känsla och förnuft.
Aktivera Ditt konsekvenstänkande och visa varandra hänsyn.

Hurt me with the truth
Comments