Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Passionerat arbete

Barbet Koi på strandängen

Dagarna blir sakta ljusare och längre. Det är inte utan vi känner att energin sakta återvänder. Efter en vinter med sparsam träning så åkte vi till strandängarna för lite apporteringsuppdrag. En taggad Koi vet exakt vad som är på gång och det är snarare så att det är jag som är ringrostig. Idag blev det att sitta kvar medan jag går iväg för att gömma apporten. Därefter får Koi på min givna signal ut och leta för att sedan springande återvända till mig och i sittande position hålla kvar apporten för att därefter leverera till hand. Mitt skjutvapen är kameran så Koi får hålla kvar apporten och inte släppa förrän kameran är i viloläge och jag är redo att ta emot apporten. Kan inte annat än berömma herr’n som utmärkt och med glädje gör det som rasen en gång i tiden konstruerades för att väl bemästra. Nu får jag se till att träna upp min fingerfärdighet med kameran och kondition för mycket spring, för jag har då svårt att hinna med Koi i hans uppskattade och mycket passionerade arbete.

Barbet Koi inväntar sittande sin signal för att söka upp apporten
Barbet Koi söker marknära och noga
Barbet Koi i ännu en lyckad apportering
Barbet Koi tränar
Comments

Expressionism av idag

Barbet Caravaggio II på simtur

Att uttrycka sig väl och med omsorg är också en konstart. Inte minst idag då kanalerna för att synas och höras är många och budskapen sprids träffande med blixtens hastighet i omedelbar verkan. Det är viktig att tänka på hur och med vad och var vi uttrycker oss. Det är också till stor hjälp att fundera en gång till eller kanske två om det uttryckta kommer att göra oss stolta när vi efter en längre tid återvänder till meningen. Om den frågan får ett osäkert svar är det nog bättre låta ordet vila tills dess att meningen med det sagda mognar så att vi känner värdet och nyttan med det vi vill förmedla till vår omgivning. Ord kan lika lätt såra och skada som glädja och skänka styrka, så väg orden med omsorg före bruk.

Bilden ovan är 2016 års expressionism i min tolkning av Ezia Carrodena Zagones numera kända bild och barbet. Caravaggio II simmar lugnt, målmedvetet och framåt. Också det ett konststycke att eftersträva. Inte minst i arbetet för ett vänligare, rättvisare och gynnsammare samarbete mellan hundvärldens många olika aktörer.

Simma Lugnt där ute i etern!
Comments

Kärt idag och alla dagar

Barbet Koi firar alla hjjärtans dag

Så över till min egen kära stolthet med önskan om en glad, skön och omtankesrik dag.
Comments

Franska stoltheter i New York

Caravaggio II tolkad Monetstil

Franska nationalskatter var inspiratör och utgångspunkt för Leslie Vogt Woodward när hon skapade sina alster. Tre olika bilder visar berömda verk av tre välkända franska konstnärer som numera ses samsas med barbeter. Bilder som idag, 13 februari 2016, ska användas för att visa upp franska stoltheter när den amerikanska barbetklubben och barbetiers deltar i ”Meet the Breeds” på Pier 94 i New York.

Barbet Club of Amerika bildades 2009 och intresset för rasen är på frammarsch i USA liksom i flera andra länder där barbeten nu börjar få några år på nacken. Rasen barbet är en ännu inte erkänd ras inom den amerikanska kennelklubben, AKC. Men efter rasklubbens idoga arbete har AKC meddelat att från och med 1 januari 2017 kommer barbeten att stiga i graderna och avancera till nivå ”Miscellaneous” och når därmed sitt första delmål på vägen till ett fullskaligt erkännande. Idag är det säkerligen flera som kommer att attraheras av den franska nationalskatten och mångsidiga rasen - Le Barbet!

Omgivningen i bilden ovan är från en målning av Claude Monet, och den bland alla näckrosor simmande hunden är ingen mindre än en annan stolthet – Barbet Caravaggio II della Corte dei Berberi.


KONSTEN ATT VÄRNA SITT ARV

I de två bilderna nedan följer målad inspiration av konstnärerna Georges Seurat och Henri Matisse. Leslie måste ha haft en väl genomtänkt tanke när hon påbörjade sitt arbete då alla de tre konstnärerna och barbeten är vad man brukar kalla samtida då de inte bara fanns i samma land men också påbörjade sitt värv under nära nog samma tidsperiod. Deras efterlämnade och värdefulla arv kan vi alla än idag både njuta av och uppskatta. Mästerverk som också aktsamt bör värnas så att kommande generationer också kan komma att ta del av storheter från svunnen tid.

Barbet i motiv från Seurat
Barbet i style Matisse

Stort tack till idérika kreatören Leslie Vogt Woodward och Barbet Club of America för visningen i hur den okända barbeten blir till blickfång i redan välkända mästerverk. En bildtrio som rönt stor uppmärksamhet och uppskattning runt om i barbetvärlden.
Comments

Vila och stilla kontemplation

Barbet Koi i vattenbrynet

Hårt arbete kräver sin energi och tarvar också tid för återhämtning så vi kan återladda våra batterier med nya krafter. En stilla stund i rofylld miljö med tid för vila och begrundan är en lisa för själen. Med välgörande kraft till såväl människa som hund.
Comments