Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Expressionism av idag

Barbet Caravaggio II på simtur

Att uttrycka sig väl och med omsorg är också en konstart. Inte minst idag då kanalerna för att synas och höras är många och budskapen sprids träffande med blixtens hastighet i omedelbar verkan. Det är viktig att tänka på hur och med vad och var vi uttrycker oss. Det är också till stor hjälp att fundera en gång till eller kanske två om det uttryckta kommer att göra oss stolta när vi efter en längre tid återvänder till meningen. Om den frågan får ett osäkert svar är det nog bättre låta ordet vila tills dess att meningen med det sagda mognar så att vi känner värdet och nyttan med det vi vill förmedla till vår omgivning. Ord kan lika lätt såra och skada som glädja och skänka styrka, så väg orden med omsorg före bruk.

Bilden ovan är 2016 års expressionism i min tolkning av Ezia Carrodena Zagones numera kända bild och barbet. Caravaggio II simmar lugnt, målmedvetet och framåt. Också det ett konststycke att eftersträva. Inte minst i arbetet för ett vänligare, rättvisare och gynnsammare samarbete mellan hundvärldens många olika aktörer.

Simma Lugnt där ute i etern!
blog comments powered by Disqus