Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Vårens all fägring

Neo Mahler först och Koi Olsson som andre hund i fager vitsippshav 2022

Dagens promenad slingrar framåt, så vackert kantad av vårens alla vitsippor i sitt sköna fulla flor. Underbart är kort så vi passar på att njuta dubbelt i varje steg som tas under aprilsolens bländande ljus och värme.
blog comments powered by Disqus