Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Omdömeslösa rasklubbar


Nyligen läste jag om den braskande nyheten från den amerikanska barbetklubben som sprider budskapet vidare i ett världsomspännade barbetforum på facebook! Värdefullt vetande? Inte mycket!

I inlägget står att läsa att 27% barbet är anlagsbärare av ögonsjukdomen Prcd-PRA. Denna siffra är uträknad på 33 testade barbeter. Inget om storleken på den totala populationen eller om testets utformning och ursprung, urvalet, huruvida testet är validerat för barbet? Hur många är affekterade och är det ett problem för rasen i stort? Testar uppfödare och hanhundsägare sina gamla hundar som använts i avel för att följa upp sin egen utvärdering?

Det ges ett ypperligt tillfälle för att utbilda men istället blåser rasklubben upp en skrämselsiffra som helt saknar förankring i ett vidare sammanhang. Vilseledande information som skapar oro och rädsla är definitivt fel väg att gå om vi vill upplysa och vägleda för att hjälpa. Hur kan vi spåra en källa när vi vägrar att erkänna bakgrunden till våra hundar? Kan vi vara hjälpta av att studera hälsohistorik hos de andra raser som faktiskt finns i barbet? Som vanligt tillhandahålls få fakta som drunknar i en uppsjö av obesvarade frågor.

Vi stirrar oss blinda på en isolerad detalj samtidigt som vi vägrar att se till våra hundars ursprung för skapa oss perspektiv och en samlad bild av verkligheten. Självklart behöver vi verifierade uppgifter men vi får inte glömma det stora värdet av utbildning i hur vi tolkar och använder dessa datauppgifter.

Rasklubbar är informatörer och vägledare och borde tänka förståndigt innan dess de sprider sin information. Svenska rasklubben har agerat oansvarigt, den amerikanska visar ovan på samma våda. Den schweiziska rasklubben beslutar om sina egna riktlinjer som gynnar några och missgynnar andra. Ett faktum som nu lett till att hundägare i Schweiz drar utomlands för att para sina tikar och för att därmed få sina valpar registrerade i andra länder. Den franska rasklubben har helt krackelerat och där SCC (den franska kennelklubben) verkar (?) vara den som tagit över ansvaret för barbet. I Storbritannien med dess anrika och från FCI fristående Kennel Club (KC) är barbeten ännu inte en godkänd ras, istället benämner sig de engelska uppfödarna som franska och registrerar sina hundar i Frankrike. Vilseledande för statistiken som dessutom förmedlar ytterligare en felaktig bild av verkligheten. Den tyska rasklubben för barbet beskrev uppriktigt i sitt senaste nyhetsblad att den franska rasklubben nått vägs ände. Den stora frågan är om vi inte gemensamt leder rasen på samma spår när vi omdömeslöst bortser från såväl kunskap som utbildning?
blog comments powered by Disqus